mwiacek.comColorColor | Mobile  
Protokół ABOUT (1999)
Submitted by marcin on Fri 23-Apr-1999

Polski
Polski artykuł
x86

"Większość" współczesnych przeglądarek "reaguje" na adresy rozpoczynające się od ABOUT: Nie służą one do uzyskania dostępu do jakiejś nowej usługi w Internecie - rozszerzają natomiast możliwości przeglądarki (dzięki nim po wpisaniu odpowiedniego adresu można uzyskać np. informacje o wersji używanego programu). Udogodnienie to zostało pierwsze wprowadzone w Netscape Navigatorze. Poniżej opisałem, na co dokładnie on pozwala (jak również jego konkurent, Internet Explorer). Innych nie przedstawiałem, gdyż tego nie obsługują (no, może poza Arachne - ale tam "działa" tylko adres ABOUT:) i zazwyczaj pokazują błąd.

Pisownia adresów w tabelkach
Jeżeli część adresu jest podana
małymi literami
musisz ją wpisać literami dokładnie tej wielkości
pochyłą czcionką
zamiast tych liter trzeba podać odpowiednie wartości (np. plik zastępujemy jego nazwą)
WIELKIMI LITERAMI
wielkość liter nie ma znaczenia dla przeglądarki

 
Jeżeli przy którymś adresie nie ma odnośnika (na wydruku: brak podkreślenia), oznacza to, że nie może być on podany w dokumencie (tylko w polu "Location" lub oknie "Open"). W kolumnie "Wersja" podawałem wersję przeglądarki, w której adres na pewno działał:

 • w pierwszym wierszu wersję, od której był obecny (jeśli nie byłem jej pewien, stawiałem przed nim znak zapytania)
 • w drugim wierszu ostatnią wersję, w której był obecny (brak drugiego wiersza oznacza, że ciągle tam jest)

Netscape Navigator/Communicator

Sprawdzałem następujące wersje dla Windows: 1.2N (16 bitowa), 2.01 (16 bitowa), 3.00 (32 bitowa), 3.01 (16 bitowa), 4.01 (32 bitowa), 4.05 (32 bitowa), 4.5 (32 bitowa).

W wersji dla RedHat Linux Netscape Communicator 4.05 na niektóre adresy z tej tabeli (nierozpoznawane przez siebie) reaguje napisem: "Whatchew talkin''bout, Willis ?"

Polska wersja tego programu Sylaba Komunikator (sprawdzałem wersję 32-bitową 4.5) zachowuje się tak samo.

Adres
Opis i uwagi
Wersja
ABOUT:CACHE
statystyka pamięci cache
2.01
ABOUT:MEMORY-CACHE
statystyka cache w pamięci
2.01
ABOUT:IMAGE-CACHE
statystyka cache dotyczącego obrazków
2.01
ABOUT:GLOBAL
informacje dotyczące dokumentów ściągniętych z Internetu

(i znajdujących się na dysku twardym)
2.01
ABOUT:FONTS
informacje o wyświetlaniu dynamicznych czcionek w dokumentach

(menu "Help", opcja "About Font Displayers")
4.01
ABOUT:SECURITY?ADVISOR
informacje o stopniu zabezpieczenia pakietu

(menu "Communicator", opcja "Security Info")
4.01
ABOUT:PICS
Prawdę mówiąc, nie wiem, do czego on służy

(uruchamia się interpreter Javy, pokazuje kilka błędów, i to wszystko...)
?4.5
ABOUT:blank
w nagłówku przeglądarki wyświetla adres

ABOUT:BLANK i pustą stronę
1.2N
3.01
W nagłówku przeglądarki wyświetla adres ABOUT:BLANK i nie zmienia wyświetlanej strony/wyświetla pustą, gdy otwierane jest nowe okno przeglądarki
4.01
ABOUT:editfilenew
w nagłówku przeglądarki wyświetla

adres file:///Untitled i pustą stronę
3.01
ABOUT:
informacje o przeglądarce

(menu "Help", opcja "About Netscape..." lub "About Communicator...") 
1.2N
ABOUT:license
wyświetla licencję
1.2N
ABOUT:qtlogo
rysunek (logo Quick Time)
3.01
ABOUT:logo
rysunek (logo Netscape)
1.2N
ABOUT:rsalogo
rysunek (logo RSA)
1.2N
ABOUT:coslogo
rysunek
4.01
4.05
ABOUT:tdlogo
rysunek (logo czcionek TrueDoc)
4.01
ABOUT:visilogo
rysunek (logo Visigenic)
4.01
ABOUT:odilogo
rysunek (logo Object Design)
4.01
ABOUT:mclogo
rysunek
4.01
ABOUT:ncclogo
rysunek (logo NetCast)
4.01
ABOUT:insologo
rysunek (logo Inso)
4.01
ABOUT:symlogo
rysunek (logo Symantec)
?4.01
ABOUT:mmlogo
rysunek (logo Macromedia)
?4.01
ABOUT:hslogo
rysunek (logo Beatnik)
?4.5
ABOUT:fclogo
rysunek (logo Full Circle Talkback)
?4.5
ABOUT:javalogo
rysunek (logo Javy)

od wersji 4.04 nie jest wyświetlany pod adresem ABOUT:
?3.01
ABOUT:SECURITY?BANNER-SECURE
rysunek (cały klucz z listwy okna przeglądarki na niebieskim pasku)
2.01
2.01
rysunek (cały klucz z listwy okna przeglądarki)
3.01
3.01
rysunek (cały klucz, który w poprzednich wersjach był na listwie okna przeglądarki)
4.01
4.01
kłódka
4.05
ABOUT:SECURITY?BANNER-MIXED
rysunek (złamany klucz z listwy okna przeglądarki)
2.01
3.01
rysunek (złamany klucz na szarym tle, który w poprzednich wersjach jest/był na listwie okna przeglądarki)
3.00
4.01
przekreślona kłódka
4.05
ABOUT:SECURITY?BANNER-INSECURE
rysunek (złamany klucz z listwy okna przeglądarki)
2.01
3.01
rysunek (złamany klucz, który w poprzednich wersjach był na listwie
okna przeglądarki)
4.01
4.01
otwarta kłódka
4.05
ABOUT:SECURITY?BANNER-PAYMENT
rysunek (cały klucz z listwy okna przeglądarki

na niebieskim pasku z pieniędzmi po prawej stronie)
3.01
3.01
komunikat o błędzie
4.01
 1. ABOUT:SECURITY?SUBJECT-LOGO
 2. ABOUT:SECURITY?ISSUER-LOGO
rysunek (wyświetlany zamiast rysunku o nieznanym dla przeglądarki formacie danych)
2.01
ABOUT:plugins
informacje o zainstalowanych wtyczkach

(menu "Help", opcja "About Plug-ins")
2.01
ABOUT:mozilla
sentencja od autorów
1.2N
ABOUT:authors
nazwiska autorów
1.2N
2.01
informacja, że strona została już usunięta
3.01
ABOUT:DOCUMENT
informacje o dokumencie wyświetlane w oddzielnym oknie
(menu "View",

opcja "Document Info", "Frame Info" lub "Page Info")
2.01
ABOUT:WYSIWYG:plik
informacje o podanym pliku

(stronie kodowej, strukturze, itd.)
3.01
ABOUT:VIEW-SOURCE:plik
2.01
 1. ABOUT:ari
 2. ABOUT:atotic
 3. ABOUT:blythe
 4. ABOUT:chouck
 5. ABOUT:dmose
 6. ABOUT:ebina
 7. ABOUT:hagan
 8. ABOUT:jeff
 9. ABOUT:jg
 10. ABOUT:jwz
 11. ABOUT:kipp
 12. ABOUT:marca
 13. ABOUT:mlm
 14. ABOUT:montulli
 15. ABOUT:mtoy
 16. ABOUT:paquin
 17. ABOUT:robm
 18. ABOUT:sharoni
 19. ABOUT:sk
 20. ABOUT:timm
Próbuje wyświetlić stronę
któregoś z autorów
1.2N
ABOUT:cokolwiek
Gdy cokolwiek to inny tekst niż wszystkie

w powyższych wierszach tej tabeli (pierwsza kolumna), to
wyświetlany jest tekst "Yeah, whatever..."
1.2N
1.2N
ABOUT:cokolwiek jest traktowane jako tekst i tytuł dokumentu
do wyświetlania
2.01
4.05
wyświetlany jest znak zapytania
4.5
(a więc wpisanie któregoś z powyższych adresów niewłaściwą wielkością liter lub w niewłaściwej wersji nie powinno spowodywać wyświetlenia komunikatu o błędzie) - ale nie zawsze (np. w wersji 4.01 wpisanie adresu ABOUT:SECURITY?BANNER-PAYMENT wywołuje okienko z komunikatem, że nie jest poprawny).

 
Treść wyświetlanych stron i ich adresy umieszczone są w pliku NETSCAPE.EXE

Microsoft Internet Explorer

Explorer 3.0 (wersja 16 bitowa) nie pokazuje błędu, gdy próbujemy w dokumencie wskazać odnośnik z którymś z adresów (wyświetla stronę CACHE\_BLANK_.HTM mającą standardowo tytuł "Microsoft Internet Explorer" i nie zawierającej żadnej treści). Gdy podamy adres w polu "Address", pokaże, że nie obsługuje takiego protokołu (tak samo się stanie, gdy w dokumencie wstawimy odnośnik z którymś adresem z powyżej wymienionych).

Explorer 3.02 (wersja 32 bitowa) pokazuje, że nie obsługuje takiego protokołu.

Explorer 4 (wersja 32 bitowa) pozwala na korzystanie z niektórych powyższych adresów (np. about:blank). Ich listę można znaleźć w Rejestrze pod adresem HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs. Tam też można odczytać "prawdziwe" adresy stron, które przeglądarka wyświetla. Zostały one zebrane w tabelce poniżej. Jeśli w przeglądarce zostanie podany inny adres zaczynający się od ABOUT:, wypisze go ona jako tekst dokumentu w dokumencie wywołującym lub ramce, w której powinien znaleźć się dokument wywoływany.

Adres
Opis i uwagi
 ABOUT:BLANK
Wyświetla pustą stronę
ABOUT:MOZILLA
"Odpowiedź" na ten sam adres w przeglądarce Netscape Navigator/Communicator
 1. ABOUT:NAVIGATIONCANCELED
 2. ABOUT:NAVIGATIONFAILURE
 3. ABOUT:DESKTOPITEMNAVIGATIONFAILURE
 4. ABOUT:
???
ABOUT:OFFLINEINFORMATION
Wyświetlana, gdy próbujesz odczytać stronę WWW, której nie w pamięci cache (a wybrałeś pracę offline)
ABOUT:POSTNOTCACHED
Wyświetlana, gdy strona WWW w pamięci cache jest "przedawniona" (i musisz się łączyć z Internetem, aby ją załadować)

 
Podobnie zachowuje się Internet Explorer 5.

Na początek