mwiacek.comColorColor | Mobile  
FAQ - pliki CHM (2001,wersja beta)
Submitted by marcin on Tue 01-May-2001

Polski
Polski artykuł

FAQ

Wiele pytań i odpowiedzi można znaleźć pod adresami: http://www.helpware.net/htmlhelp/hh_info.htm i http://htmlhelpcenter.hypermart.net/tipsntrx.htm

Umieszczanie plików ZIP w archiwach


W poprzednich wersjach IE nie było z tym problemu - można było umieścić plik ZIP w CHM i normalnie go "linkować": <A HREF="myplik.zip">Open<a>

Wraz z IE 5.5 pojawiły się problemy - pliki ZIP nie są znajdowane.

Można obecnie jedynie odwołać się pliku ZIP "z zewnątrz" CHM:

Wstawiamy do kodu strony następujący obiekt:

<OBJECT id=obiekcik type="application/x-oleobject"
classid="clsid:adb880a6-d8ff-11cf-9377-00aa003b7a11">
<PARAM name="Command" value="ShortCut">
<PARAM name="Item1" value=",skrypt/skrypt.zip,">
</OBJECT>

gdzie zamiast obiekcik podajemy naszą nazwę i zamiast skrypt/skrypt.zip ścieżkę do pliku ZIP względem CHM (przy czym nie może się zaczynać od "www").

Następnie wstawiamy właściwy link:

<a href=javascript:obiekcik.Click()>[Pobierz]>/a>

Jedyną niedogodnością będzie to, że plik ZIP zostanie od razu otwarty...

Można też wstawić link do pliku bezpośrednio do spisu treści (trzeba na niego klikać DWA razy)

Na początek

Wygląd okna


Okazuje się, że można do okien wstawiać znacznie więcej przycisków i stylów niż przewiduje Help Workshop. Poniżej proste skrypty liczące wartości, jakie trzeba wstawić do pliku HHP (uwaga! edycja parametrów okna Help Workshopem zniszczy te wartości !):

Na początek

Błąd kompilacji


Podczas kompilacji Help Workshopem dostaję błędy typu:

HHC5013: Error: URL reference in the TOC cannot be resolved: "pliki/varia/led/led/Changing%20the%20display%20and%20keyboard%20illumination%20color.htm".

Należy w pliku HHC zamienić dowolnym edytorem tekstowym ciągi "%20" na " " (spacje).

Na początek

Zawieszanie się przeglądarki


Podczas przeglądania pliku CHM przeglądarka się "wiesza".

Dodaj przeglądane pliki jako pliki projektu (problem powstaje szczególnie, gdy przeglądane pliki zawierają spacje w nazwie)...

Na początek

Zaginione pliki


Pobrałem stronę WWW i zapisałem ją na dysku wraz z obrazkami.

Dodałem ją do pliku HHC i skompilowałem do pliku CHM - nie było obrazków (dodanie pliku HTM jako pliku projektu też nie pomogło).

Należy jeszcze raz zapisać stronę na dysku tak, aby NIE ZAWIERAŁA polskich liter lub dodać wszystkie obrazki jako pliki projektu.

Na początekMarcin Wiącek (WWW)
Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2001