mwiacek.comColorColor | Mobile  
FAQ - monitor sieci w Nokiach DCT1 - DCT3 (część 4/7) (2002)
Submitted by marcin on Mon 07-Oct-2002

Polski
GSM
Nokia
Polski artykuł

[Część 1][Część 2][Część 3][Część 4][Część 5][Część 6][Część 7]


Test 8

W Nokii 6185/6188 jest on następujący:

CDMA
TADD TDROP
TCOMP TTDROP
WW1 WW2 WW3
 
AMPS
1STBY_RX7244
XNRML_RX006C
X_N_RX_O004C
X_N_RX_F0020
 
CDMA

 • TADD - threshold to add a new active PN (raw value ex: 28 = Ec/Io at -14 dB), [TDROP] : threshold to drop an active PN (raw value ex: 32 = Ec/Io at -16 dB)
 • TCOMP - an other threshold to add an active PN when a candidate PN becomes stronger than an active PN
 • TTROP - timer to drop a PN when power of this PN goes below TDROP
 • WW1 - value of the seach window for the active PN
 • WW2 - value of the seach window for the neighbour PN
 • WW3 - value of the seach window for the remaining PN.

W Nokii 6210 wygląda zaś:

CCCH
Ts  01234567
Rx  xxxxxxxx
Tx  xxxxxxxx
mCh x mPw xx
9600/14000
 
TS for Rx
TS for Tx
MainCh/PwrLv

i jest związany z transmisją danych. W linijce z Rx i Tx może zobaczyć, które Time Slots są do tego używane (do odbierania i wysyłania).

Kiedy telefon nie korzysta z HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), tylko jeden time slot jest używany równocześnie do trasmisji i odbioru danych (jest pokazywany również w teście 1).

przy używaniu HSCSD, tylko ten test daje pełne informacje o procesie transmisji... Możesz tutaj sprawdzić, jaka jest maksymalna prędkość do pobierania i wysyłania danych (ilość_użytych_slotów * 9600 lub ilość_użytych_slotów * 14000)...
mCh wydaje się pokazywać numer "głównego" time slot użytego do transmisji (wygląda on na używany w obu kierunkach - prawdopodobnie on byłby wykorzystany, gdyby transmisja była bez HSCSD - wszystkie inne wydają się być dodatkowymi zwiększającymi jedynie prędkość wysyłu i odbioru danych). Jest on pokazywany także w teście 1...
mPw wydaje się być mocą sygnału w "głównym" time slot (jest on pokazywany również w teście 1 - jednostki są te same).... Moce sygnału w każdym konkretnym time slot są pokazywane w teście 9.

Pierwsza linijka zawiera kanał pokazywany też w teście 1. Jest dostępna jedynie w nowych wersjach oprogramowania (5.02).

W Nokii 9210:

Ts  01234567
Rx  xxxxxxxx
Tx  xxxxxxxx
mCh x mPw xx
HSCSD call
Rx timeslots
Tx timeslots
MainCh TS Pw

Test 9

W Nokii 6185/6188 jest on następujący:

CDMA
006 330 270
047 062 062
342 102 030
062 062 062
AMPS
1PT_1_OK724E
RPT_1_FA0042
TIME__2_0000
MER2HIGH0002
 
CDMA

Tracked PN Offsets (lines 1,3) and EC/SO (Energy per chip per noise). An EC/SO of 062 likely means not really usable? lower numbers are better strengths). See test 2 for PN offset information.


W Nokii 6210 wygląda zaś:

mCh x mPw xx
 xx xx xx xx
 xx xx xx xx
 
MainCh/PwrLv
PwrLv TS 0-3
PwrLv TS 4-7
 

i jest związany z obsługą HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) i pokazuje moc sygnału w każdym time slot używanym do transmisji danych. (więcej informacji o transmisji danych w Nokii 6210 jest dostępne także w teście 8). Jednostki w tym teście są takie same jak w teście 1 (moc sygnału w "głównym" time slot jest pokazywana także tam).

W Nokii 9210 test wygląda jak w 6210, pomoc jest następująca:

MainCh Tw Pw
TS1  2  3  4
  5  6  7  8
HSCSD PW Lev

Test 10
Informacje sieciowe (dotyczą aktualnie używanej albo ostatnio monitorowanej sieci)

TMSIaaaaaaaa
T321:bbb/ccc
PRP:d  ee ff
 ggggg  hhh 
TMSI(hex)
T3212ctr/tim
PaRP DSF AGC
  AFC   Ch

 • aaaaaaaa - TMSI: numer nadawany każdemu telefonowi działającemu w sieci (może to być wykonywane np. po włączeniu, rozmowie, wysłaniu (odebraniu) SMSa, zgłoszeniu żądania, PLU). Wartość z karty SIM (po otrzymaniu nowego numeru z sieci jest on na niej zapisywany). Podawana szesnastkowo. Jeżeli przyznanie tego numeru nie powiedzie się (np. wyłączony został nadajnik w teście 45 albo karta SIM w telefonie nie jest aktywna), pokazuje się tutaj 'xxxxxxxx', a telefon wyświetla 'Poza zasięgiem sieci' - 'No coverage network' (gdy próbujesz wykonać połączenie).
 • bbb - wartość tzw. licznika T3212: telefon co jakiś czas informuje sieć, gdzie się znajduje (wykonuje tzw. PLU). Liczba bbb oznacza czas, jaki minął od ostatniej aktualizacji i przyjmuje zakres od 0 do wartości liczby ccc (gdzie 1 oznacza 6 minut, 2 - 2 * 6min = 12min, itd.). Licznik ten jest również zerowany po zakończeniu rozmowy, otrzymaniu (wysłaniu) SMSa, zgłaszaniu żądania do sieci - np. dotyczącego przekierowywań rozmów (jednakże wtedy telefon nie zmienia wartości liczników z testu 64). Wartość nie zmienia się (jest równa cały czas 0) przy nieaktywnej karcie SIM.
 • ccc - maksymalna wartość tzw. licznika T3212: przedział czasu, co jaki telefon wysyła informację o swoim położeniu - wykonuje tzw. PLU (zakres od 1 do 240, gdzie 1 oznacza 6 min pomiędzy aktualizacjami, 240 oznacza 24 godziny (240*6min)). Liczbę tę otrzymuje telefon z sieci (jeżeli jest równa 0, oznacza to, że sieć nie pobiera informacji o położeniu) - np. dla Ery i Plusa jest równa 30 (3h), dla Idei 2h. Wyświetlana normalnie także, gdy karta SIM nie jest aktywna.
 • d - Paging Repeat Period, czasami określany jako DRX (Dincontinuous Receive): odstęp czasu, z jakim telefon musi włączać odbiornik, żeby sprawdzić, czy ktoś do nas dzwoni (zakres od 2 do 9 - im większy, tym jest to robione rzadziej i telefon zużywa mniej energii: PRP=2 oznacza ok. 0.95 s, a PRP=9 okres 4.25 s.). Z tym parametrem wiąże się jedna ciekawostka: czasy czuwania i pracy baterii są najczęściej podawane przy wartości 9 tego parametru.
 • ee - DSF (Downlink Signalling Failure). Jeżeli jest ujemna, pokazywane jest 0. Maksymalna wartość to 45. Kiedy telefon używa kanału TCH, pokazywane jest xx.
 • ff - AGC (Automatic Gain Control) - automatyczna regulacja wzmocnienia toru odbiornika telefonu. Im mocniejszy jest sygnał z BTSa, tym wartość ta maleje (pokazując jak odbiornik telefonu zmniejsza swoje wzmocnienie, by uniknąć przesterowania). Jest ona poprawnie podawana tylko w czasie używania kanału TCH/SDCCH (np. rozmowy) i przyjmuje wartości z zakresu 0 - 96 (dB ?).
 • ggggg - w angielskich opisach jest to "VCTCXO AFC DAC control" przyjmująca wartości z zakresu -1024 - 1023. W pomocy jest opisana jako AFC (Automatic Frequency Control) - automatyczne dostrajanie odbiornika telefonu do częstotliwości nadawanego przez BTS sygnału. Im bardziej ta wartość odbiega od 0, tym więcej odbiornik telefonu musi korygować swoją częstotliwość (zależy ona od kanału używanego do komunikacji z BTSem - patrz test 1), by "dopasować" się do BTSa.
 • hhh - CH (channel): numer kanału używanego do komunikacji z komórką (podany dziesiętnie)

W Nokii 2110i/2140:

Pagrepp. d
T:aaaaaaaa
T3212: bbb
PagRepPer.
TMSI
T3212

W Nokii 3110 test ten wygląda następująco:

TMSI:aaaaaaaa
T3212:bbb/ccc
PRP:d  ee ff
w gggg  hhh z
TMSI(hex)
T3212 ctr/tim
PagRP DSF AGC
S AFC   CH  B

Jeżeli po włączeniu telefon nie był zalogowany do żadnej sieci, pokazywane są tutaj pewne wartości domyślne (z wyjątkiem TMSI).

Dla ciekawych: niektóre z tutaj pokazywanych danych znajdziesz również w niektórych programach serwisowych (np. w WinTesli należy wybrać z menu głównego "Testing", a później "RF Information").

Informację o tym, ile razy telefon wysyłał informację o swoim położeniu, znajdziesz w teście 64. Jeżeli np. wysyłałeś(aś) ostatnio SMSa, możesz w przybliżeniu określić (z dokładnością do 6 min), kiedy to nastąpiło (o ile było to nie dłużej niż 3h (dla Ery i Plusa)) - sprawdź wartość parametru bbb.

A tak wygląda ten test w Nokii 6185/6188:

CDMA
414 084 222
062 060 062
420 366 252
062 062 062
AMPS
1X_XSTBY000D
SYNC_LOS0031
DEC_SAME0000
VOTED_BT0000
 
CDMA

Tracked PN Offsets (lines 1,3) and signal strengths.

Test 11
Identyfikacja aktualnie używanej (ostatnio monitorowanej) sieci

CC:aaa NCbbb
  LAC:ccccc
  CH : deee
  CID:fffff
 MCC    MNC
LocAreaCode 
ServChannel
   CellId

 • aaa - MCC (Mobile Country Code): kod kraju, w którym działa sieć (260 dla Polski). Podawany dziesiątkowo.
 • bbb - MNC (Mobile Network Code): kod sieci (w Polsce: 01 dla Plusa, 02 dla Ery, 03 dla Idei).

  Generalnie podawane są tutaj wartości dziesiętne, choć są wyjątki (dlaczego i kiedy się tak dzieje ?) i możesz znaleźć tutaj również wartość szesnastkową: jeżeli zamienisz ją na dziesiętną, a otrzymaną liczbę potraktujesz jako liczbę szesnastkową i jeszcze raz zamienisz ją na dziesiętną, otrzymasz wartość dziesiętną tego parameteru (np. 3F hex=63 dec; 63 hex=99 dec).

  W telefonie w systemie PCS 1900 (np. Nokia 6190) numer ten może mieć trzy cyfry. Podawany dziesiątkowo. Jeżeli składa się z dwóch cyfr, zamiast ostatniej zobaczysz "?" (np. "37?" zamiast "37")

 • ccccc - LAC (Location Area Code): kod regionu (dziesiątkowy lub szesnastkowy), w którym działa komórka. Wielkość obszaru, na którym nie zmienia się LAC komórek, zależy od sieci. Po zmianie LAC telefon wykonuje Location Update.
 • d - H, jeżeli włączone jest skakanie po częstotliwościach (w przeciwnym razie pole jest puste). Informację o tym telefon podaje również w teście 1 i teście 12.
 • eee - CH (channel): numer kanału używanego do komunikacji z komórką (dziesiętny)
 • fffff - CID (Cell Identifier): numer używanej komórki (każda ma swój niepowtarzalny w danym regionie) podawany dziesiątkowo lub szesnastkowo

Format LAC i CID (tzn. czy są podawane dziesiątkowo czy szesnastkowo) zależy od modelu Twojego telefonu i jego oprogramowania (przykładowo: Nokia 3210 podaje je dziesiętnie, Nokia 5110 z nowszym oprogramowaniem również, natomiast ta sama Nokia 5110 z oprogramowaniem 4.59 (i starszymi jego wersjami) oraz starsze modele (np. Nokia 3110) stosują już format szesnastkowy).

Telefony GSM identyfikują sieć na podstawie numerów MCC i MNC (ich spis jest np. pod adresem http://kbs.cs.tu-berlin.de/~jutta/gsm/gsm-list.html). Napisy 'ERA GSM', 'Plus GSM' czy 'Idea' pokazywane na wyświetlaczu są zapisane w pamięci telefonu (tzn. to jego producent decyduje, że będą takie, a nie inne - sieć komórkowa nie wysyła żadnej nazwy, tylko te dwa numery). W momencie, gdy zaczyna działać nowa sieć, uaktualniane jest jego oprogramowanie (dopiero po tym zabiegu może on wyświetlać jej nazwę literową). Starsze telefony w rodzaju Nokii 2110i (albo nowsze bez zaktualizowanego oprogramowania) wyświetlają natomiast napisy w stylu PL-03 (rozpoznają, że MCC=260 odpowiada Polsce, która z kolei ma oznaczenie międzynarodowe PL). Jedna (?) nazwa literowa może być również zmieniona przy pomocy odpowiednich programów:

Przy opisie BTSów znajdziesz adresy stron zawierających np. ich listy z podanymi lokalizacjami, LAC i CID (dla polskich sieci oczywiście).

Jeżeli po włączeniu telefon nie był zalogowany do żadnej sieci, pokazywane są tutaj pewne wartości domyślne.

W Nokii 2110i/2140 menu to wygląda następująco:

aaa eee bb
LAC:  cccc
CellI:ffff
MCC CH MNC
LocAreaCod
CELL IDent

W Nokii 3110 menu to wygląda następująco:

CC:aaa NC:bbb
  LAC:cccc
  CH :deee
w CID:ffff  z
 MCC     MNC
 LocAreaCode
 ServChannel
S CellId    B

A takie jest w Nokii 6185/6188:

CDMA
162 054    
062 062
186 084
062 051
AMPS
11_BETTR0000
SYNC_SAM0000
MSG__BTR0000
SFLG_BTR0000
 
CDMA

Tracked PN Offsets (lines 1,3) and signal strengths (only, when phone is in CONV state)

Test 12
Parametry aktualnie używanej (ostatnio monitorowanej) sieci

CIPHER :aaa 
HOPPING:bbb
DTX    :ccc
IMSI   :ddd
CipherValue
HoppingValue
DTXValue
IMSIAttach

 • aaa:

  • OFF: telefon nie nadaje
  • A51: telefon nadaje, dane są kodowane algorytmem A5/1 (odmiana trudniejsza do złamania i podsłuchania)
  • A52: telefon nadaje, dane są kodowane algorytmem A5/2 (odmiana zaprojektowana pierwotnie dla "niepewnych" krajów (np. Iraku). Chodziło o to, aby kraje zachodnie (np. USA) mogły podsłuchiwać rozmowy prowadzone w sieciach ewentualnych (przyszłych) wrogów. O ile się jednak orientuję, nawet ta słabsza odmiana jest ciągle bezpieczna (niezłamana) - mogę się jednak mylić !

 • bbb - czy jest używane (ON)/wyłączone (OFF) skakanie po częstotliwościach
 • ccc - czy jest używane (ON) czy nie (OFF) DTX przez telefon
 • ddd - czy jest dozwolone (ON) IMSI attach

Wartości w tym menu są uaktualniane tylko, gdy telefon korzysta z kanału TCH.

Jeżeli po włączeniu telefon nie był zalogowany do żadnej sieci, pokazywane są tutaj pewne wartości domyślne.

Więcej o algorytmach A5/1 i A5/2 możesz poczytać np. na stronie www.scard.org/gsm/.

W Nokii 2110i/2140 test ten wygląda następująco:

CIPHER aaa
HOPPIN bbb
DTX    ccc
CIPHERING
HOPPING
DTX ON/OFF

W Nokii 3110 test ten wygląda następująco:

CIPHER :aaa
HOPPING:bbb
DTX    :ccc
w IMSI :ddd z
CipheringValu
HoppingValue
DTXValue
S IMSIAttachB

W Nokii 6185/6188 w trybie AMPS wygląda inaczej:

1IN_FAIL0044
DYN_FAIL01C7
MIN2_FAI0045
DYN2_FAI01CB

Test 13
Informacje o DTX w aktualnie używanej (ostatnio monitorowanej) sieci

aaaaaaaaaa 
DTX(DEF):bbb
DTX(BS) :ccc
 
DTXMode
DefaulDTXSta
DTXValFromBS
 

 • aaaaaaaaaaaa: informacja, czy telefon używa DTX:

  • DTX:ON - tak, używa
  • DTX:OFF - nie używa
  • DTX:DEF - telefon używa albo nie (zależy od domyślnego ustawienia - parametru bbb)
  • NOTALLOWED - telefon nie może "samodzielnie" decydować, czy ma używać DTX, czy nie (BTS na to nie pozwala)

 • bbb - domyślne ustawienie DTX. Wartości ON albo OFF.
 • ccc - wartość DTX z BTS (na uplinku - kanale służącym do komunikacji w kierunku telefon-BTS):

  • MAY - BTS pozwala "decydować" telefonowi, czy ma korzystać z DTX
  • USE - BTS wymusza używanie DTX
  • NOT - BTS nie pozwala korzystać z DTX

Jeżeli po włączeniu telefon nie był zalogowany do żadnej sieci, pokazywane są tutaj pewne wartości domyślne.

W Nokii 2110i/2140:

cccccccccc
MS DEF:bbb
dddddddddd
DTX STATUS
DEF STATE
BS PARAM

 • cccccccccc - taki sam jak aaaaaaaaaa. Wartości: "DTX  ON", "DTX OFF", "DTX DEF" lub "NOTALLOWED"
 • dddddddddd - taki sam jak ccc. Wartości "MS MAY USE", "SHALL USE" lub "SHALL NOT"

Jeżeli BTS na to pozwala (tzn. jeżeli ostatni parametr w tym menu przyjmuje wartość MAY), to przez bezpośrednie wejście do tego menu możesz ustawiać, czy telefon ma korzystać (czy nie) z DTX.

Test 14
Przez bezpośrednie wejście do tego menu, możesz zmienić wartość aa z 01 (wartości domyślnej) na 00 (albo odwrotnie).

 SCREENING  
 INDICATOR
   IS aa
 
Use menu to 
  change
 Screening
 indicator

W Nokii 2110i/2140:

SCREEN IND
SET TO  aa
 
CHANGE
SCREENING 
INDICATOR

Test 15

W Nokii 5190/6190:

aaa bbb cccc
ddd eee f
gg hh ii
jjjjjjjjjj
CH RxL TxPwr
MdSt SAT DCC
ST   TxA RxA
  CS STATE

W przypadku, gdy nie podłączono do telefonu odpowiedniej przystawki (jest pomiędzy "właściwą" słuchawką i baterią), zobaczysz w nim "AMPS display not available". Po jej włączeniu wartości dotyczą analogowe systemu AMPS):

 • aaa - kanał używany do komunikacji z komórką (0 w trakcie czuwania)
 • bbb - poziom odbieranego sygnału w dB
 • ccc - moc, z jaką działa nadajnik telefonu (0 w trakcie czuwania
 • eee - SAT . x w czasie czuwania
 • f - DCC (Digital Color Code) na kanale ACCH (0-3, - = nie zabezpieczony), x w czasie czuwania
 • jjjjjjjjjj - tryb pracy:

  • IDLE - czuwanie
  • CALL GOING - wymiana danych potrzebnych do połączenia
  • IN CALL - w czasie rozmowy
  • PCH INIT - skanowanie dostępnych kanałów pagingowych ? (np. po rozmowie)
  • CCH INIT - skanowanie kanałów kontrolnych ?
  • ACCESS - uzyskiwanie dostępu do sieci ?

W Nokii 6210 jest inny:

  Tx27178506
ReTx42645758
  Rx27178505
RTRq27178504
Sent frames
Re-transmis.
Rec. frames
Re-send reqs

W Nokii 6250 pomoc jest taka sama jak w 6210, ale ekran z wartościami PUSTY.

W Nokii 2110i/2140:

xxx SIM yy
LAC:  zzzz
wwwwwwwwww
MCC    MNC
LocAreaCod
Upd status

Pokazywane tu wartości mogą być inne od tych z testu 11. Są pobierane ze zbioru Location information (6F7E) karty SIM.

 • xxx - MCC
 • yy - MNC
 • zzzz - LAC w formacie szesnastkowym
 • wwww - stan Location Update
  • Updated - wartość w SIM (bity b3 - b1) 0 0 0, znaczenie: wykonano Location Update w Location Area, który jest pokazywany na ekranie
  • NotUpdated - wartość 0 0 1, znaczenie: Location Update nie wykonane lub nie zakończone sukcesem
  • PLMN Not A - wartość 0 1 0, znaczenie: LPLMN niedozwolone
  • LA Not All - wartość 0 1 1, znaczenie: niedozwolone Location Area
  • Reserved - wartość 1 1 1, zarezerwowane do użycia w przyszłości
  • Undefined0 - wartość 1 0 0, niezdefiniowana wartość
  • Undefined1 - wartość 1 0 1, niezdefiniowana wartość
  • Undefined2 - wartość 1 1 0, niezdefiniowana wartość
  • LA NotRead - nie przeczytano zbioru z karty SIM

Test 17

UŻYTKOWNICY NOKII 6210 NIE POWINNI UŻYWAĆ TEGO TESTU PRZED PRZECZYTANIEM UWAG PODANYCH POD KONIEC JEGO OPISU. W PRZECIWNYM RAZIE RYZYKUJĄ USZKODZENIEM TELEFONU.

Pozwala włączyć testowanie przez telefon jednego konkretnego kanału używanego do kontaktu z komórką (telefon nie szuka wtedy kanału o najsilniejszym sygnale, tylko korzysta z podanego przez Ciebie: dla GSM 900 poprawne są kanały 1-124, dla GSM 1800 512-885). Każda sieć GSM ma przyporządkowane dla siebie kanały z podanych zakresów (tzn. Plus nie może korzystać z kanałów Ery i odwrotnie). Poniżej podaję podział dla różnych sieci:

GSM 900 (1-124)
GSM 1800 (512-885)
TIM (222-01)
8-64 (16 najważniejszych miast) albo 8-50 (poza nimi)
736-760
Omnitel (222-10)
66-118 (16 najważniejszych miast) albo 77-118 (poza nimi)
861-885
Wind (222-88)
52-75 (poza 16 najważniejszymi miastami)
761-810
Blu (222-??)
-
811-860
Plus GSM (260-01)
1-14 i 37-67 (37 i 67 do testów)
749 - 760, 850 - 884 ?
Era GSM (260-02)
15-36 i 68-90 (15 i 36 do testów)
736 - 748, 811 - 847 ?
Idea (260-03)
91-114, 115-124 od stycznia 2004
733, 763 - 810

Możesz tu podawać kanały dowolnej sieci (jeżeli masz do niej zabroniony dostęp, wyświetlane będą wprawdzie jej parametry, ale nie będzie możliwe wykonywanie połączeń (z wyjątkiem telefonów alarmowych), itp.) Po włączeniu testu nie będzie możliwe przeprowadzanie handoverów.

Aby włączyć test, należy (czasami ta procedura nie działa - pomaga np. wyłączenie i włączenie telefonu; nie wiem, dlaczego tak się dzieje):

 • zapisać (zmienić) żądany kanał na pozycji 33 w książce telefonicznej na karcie SIM jako liczbę dziesiętną (nie w pamięci telefonu !) - jeżeli wpiszesz tam 0, test nie będzie się włączał !. Nie jest to jednak konieczne (o ile numer ten był tam wcześniej zapisany - sprawdzisz to np. kodem 33#). Pamiętaj, że telefon sprawdza format wpisu. Przykładowe poprawne przykłady: "1", "514".
 • przejść do testu 17
 • jeszcze raz wejść bezpośrednio do testu 17
 • wyłączyć i włączyć telefon

Jeżeli chcesz wyłączyć test:

 • wejdź bezpośrednio do testu 17
 • wyłącz i włącz telefon (czasami nie jest to konieczne - telefon powinien wyłączyć test, gdy utraci sygnał na danym kanale; lepiej jednak jest to zrobić, aby uniknąć jakichkolwiek problemów)

UWAGA: Nie wiem, gdzie dokładnie zapisuje się numer kanału w Nokii 9xxx

Ciekawe wyniki uzyskiwałem, gdy (zgadnij, dlaczego ?):

 • telefon miał włączony test
 • w teście 19 zmieniałem ustawienie na REVERSE
 • wyłączałem test, ale nie telefon (tzn. w celu wyłączenia testu tylko raz wchodziłem bezpośrednio do testu 17)

W takich wypadkach telefon potrafił "skakać" po kanałach i monitorować kanały różnych sieci (nie tylko mojej) - mogłem np. obejrzeć LAC, CID używanych komórek. Co więcej, nie potrafił się zalogować do mojej macierzystej sieci (chociaż wyświetlał dane jej kanału). Kilka razy udało mi się uzyskać komunikat "Insert SIM card" (albo "SIM card rejected" - "Karta SIM odrzucona") - ten efekt wynikał prawdopodobnie z błędu w oprogramowaniu. Po wyłączeniu i włączeniu telefonu wszystko wracało do normy.

Opisany przeze mnie efekt możesz wykorzystać do szybszego rozładowania akumulatora (jednakże wtedy Twój telefon nie będzie dostępny w sieci).

Jeżeli chcesz sprawdzać dane innej niż Twoja sieć, możesz też użyć innej metody:

 1. przejdź do testu, który pozwoli Ci odczytać poszukiwane informacje dla interesującej Cię sieci
 2. przejdź do ręcznego wyboru sieci (np. Menu 4-2-4-2 w Nokii 5110)
 3. wybierz sieć, której dane chcesz obejrzeć
 4. poczekaj kilka sekund (wymagany jest odpowiedni czas, aby telefon zaczął się logować do danej sieci) i naciśnij "Quit" (a NIE klawisz (c)) albo poczekaj, aż telefon wyświetli jakiś komunikat (np. że nie mógł się zalogować).
 5. naciśnij szybko klawisz (c), aby wyjść z menu telefonu

Przez kilka sekund telefon będzie pokazywał dane interesującej Cię sieci...

Słyszałem o przypadkach, iż test ten włączał się samoistnie po zaniku sygnału sieci. Ja się z tym nie spotkałem. Jeżeli jednak zdarzyło (zdarza) się to Tobie, wpisz 0 na pozycji 33 w książce telefonicznej. I już...

Ponieważ Nokie serii 51xx/61xx nie posiadają możliwości "wymuszenia" zapisywania numeru pod określoną pozycją w książce telefonicznej, poleciłbym:

 1. sprawdzenie, czy mamy już zapisany jakiś numer pod tą pozycją (wpisujemy 33#)
 2. jeżeli telefon wyświetlił 'Błędna pozycja' ('Invalid location'), wpisujemy tyle telefonów do książki, aż nie zobaczymy tego komunikatu (powtarzając oczywiście sprawdzanie z punktu 1)
 3. po wyświetleniu się numeru musimy dojść do tego, jaka jest nazwa, pod którą jest on zapisany w książce telefonicznej. Można to zrobić na dwa sposoby:

  1. po prostu przypomnieć sobie (albo przejrzeć całą książkę telefoniczną)
  2. wyłączyć nadajnik telefonu w teście 45 i zadzwonić pod ten numer (telefon przy wybieraniu numeru wyświetli nazwę przypisaną do numeru - znajdziesz ją również na liście ostatnio wybieranych połączeń)

 4. edytujemy książkę telefoniczną (ten numer) - możemy np. zmienić nazwę albo numer (kanału)
 5. gdy telefon spyta się, czy zastąpić stary numer nowym czy zapisać pod inną pozycją, wybieramy to pierwsze

Do zapisania numeru pod określoną pozycją można użyć również innych modeli Nokii (np. 2110), telefonów innych producentów albo odpowiedniego oprogramowania. Przykładowo: w programie Nokia Cellular Data Suite należy wyeksportować listę numerów do pliku, otworzyć go w dowolnym edytorze, zmienić i z powrotem wgrać do telefonu...


  BTS TEST  
    aaa
 
Use menu to 
toggle BTS
test ON/OFF
 

 • aaa - przyjmuje wartości "ON" albo "OFF"

Wbrew pozorom (wszak telefon automatycznie szuka najlepszego dla nas sygnału) włączenie tego testu może się przydać, gdy:

 • chcesz wymusić korzystanie z konkretnej komórki (np. chcesz sprawdzić, czy możliwe jest skorzystanie z komórki znajdującej się 20 km od Ciebie)
 • nie chcesz działać w roamingu (podwyższa to przecież opłaty) np. przy granicy kraju (telefon uznał, że sygnał sieci sąsiada jest mocniejszy i z niego korzysta) - przełączasz na kanał używany przez Twoją macierzystą sieć i już...
 • druga dostępna sieć ma dość silny sygnał (np. -85 dBm), a Twoja macierzysta sieć z kolei bardzo słaby (np. -100 dBm) - bez użycia kanału Twojej sieci telefon może mieć duże kłopoty z zalogowaniem się do niej
 • chcesz monitorować stan kanału, którego sygnał jest bardzo słaby - otrzymywałem informacje, że najniższa zmierzona w ten sposób wartość wynosiła -118 dBm.

W Nokii 2110i/2140:

BTSTESTaaa

 

Tells if
BTS test
is ON/OFF 

Numer kanału trzeba zapisać w komórce 98 pamięci B.

W Nokii 3210 obsługa tego testu jest najprawdopodobniej niedopracowana - wielu użytkowników tego telefonu ma problemy z jego włączaniem i wyłączaniem. W jednej grupie dyskusyjnej znalazłem nawet taki post o tym telefonie:

Pare osob po wlaczeniu testu 17 oddalo telefon do serwisu z reklamacjami, ze telefon nie dziala. Co jest ciekawe (w jednym na pewno przypadku) reklamacja zostala uwzglednona !!!! - wymieniono telefon !!!

W nowszych modelach (Nokia 3310, 6210, 6250, 8210) jest troszkę inny:

BTS TEST
   aaa
 
CH :  bbbb  

...ale korzysta się z niego bardzo podobnie (aby włączyć):

 • należy wejść bezpośrednio do tego testu. Ekran zmieni się na taki:

  BTS TEST
  REQUESTED
   
  CH :  bbbb  

  gdzie w miejsce parametru "bbbb" zobaczymy wartość odczytaną z pozycji 33 w książce karty SIM (albo "xxxx", o ile wartość tam wpisana była błędna, karta SIM nie gotowa, etc. - wtedy oczywiście nie włączymy tego testu).

 • resetujemy telefon - parametr "aaa" powinien zmienić się na "ON"

Aby wyłączyć ten test, należy:

 • wejść bezpośrednio do tego testu
 • zresetować telefon - parametr "aaa" powinien zmienić się na "OFF"

NALEŻY JEDNAK UWAŻAĆ W MODELU 6210 Z TYM TESTEM. W wersji oprogramowania 4.27 (starsze pewnie też, nie wiem, czy w nowszych prawdopodobnie zostało to poprawione) telefon potrafi pokazywać na stałe CONTACT SERVICE i są z nim inne problemy. Oto trzy przypadki:

 • po włączeniu testu wszystko było w porządku. Po wpisaniu numeru testu 0 i zresetowaniu (w ten sposób można również wyłączać test w starszych modelach) pokazało się CONTACT SERVICE. Rozwiązaniem okazało się przełożenie karty SIM do innego telefonu, zapisanie w książce telefonicznej na pozycji 33 POPRAWNEJ wartości kanału (1-124, 512-885) i po ponownym przełożeniu karty do telefonu jego normalne używanie (u drugiego użytkownika z podobnymi problemami to nie pomogło).
 • w danym konkretnym przypadku Nokia 6210 pokazywała obecność kanału 79. Zapisano jego numer w książce na pozycji 33 i zresetowano telefon 2 razy. Za trzecim włączeniem pokazało się CONTACT SERVICE. Przełożono kartę do Nokii 5110 i zmieniono numer kanału na 76 (w tym telefonie ten był widoczny). Po włożeniu jej z powrotem Nokia 6210 włączyła się i działała, natomiast w tym teście było widać 'BTS TEST ON CH:79' (telefon pokazywał jego obecność także w teście 3).
 • po włączeniu tego testu zresetowano telefon. Po podaniu PIN'u się zawiesił, cały czas pokazywał napis "Kod przyjęty" i słychać było pisk w słuchawce. I tak za każdym restartem. Pomogło wyłączenie monitora sieci (po kablu). Po tej czyności telefon bardzo często gubił sieć i trzeba go było wyłączać. Pomogło wyjęcie baterii na ok. 1h, problemy z zasięgiem były widoczne jeszcze przez ok. 2 tygodnie.

W Nokii 9210 pomoc wygląda następująco:

  BTS TEST
    mode

 carrier no.

Test 18

To menu pozwala włączyć na stałe podświetlanie wyświetlacza i klawiszy (LIGHTS ON). Jest to świetny sposób na szybsze rozładowywanie baterii. W ten sposób firma Nokia ufundowała nam również lampkę - możesz z jej pomocą np. sprawdzić rozkład jazdy, położenie na mapie, być lepiej widoczny na drodze :-), itd. Jest tylko jeden warunek: musisz mieć włączony jakiś test w monitorze sieci.

W większości modeli (nie dotyczy np. Nokii 6210): jeżeli je włączymy i wyłączymy, światełko wyłączy się na stałe (nie będzie reagować na klawisze) na kilka minut (dobre do gier - oszczędza akumulator).

Światełko możesz też włączyć na stałe, jeżeli podłączysz zestaw samochowy (albo go zasymulujesz - patrz test 75) i opcja "Lights" (Menu 2-5 w Nokii 5110) będzie ustawiona na "All". I to BEZ włączonego monitora sieci (ani tym bardziej żadnego testu) !

Zmiana przez bezpośrednie wejście do tego menu.


   LIGHTS   
    aaa
 
Use menu to 
  toggle
  lights
  ON/OFF

 • aaa - przyjmuje wartości "ON" albo "OFF" (domyślnie)

W Nokii 2110i/2140:

LIGHTS aaa

 

Control   
Lights
Status

Test 19

Każdy operator przed oddaniem do normalnego użytku (po naprawie, wybudowaniu...) stacji bazowej (BTS) testuje wchodzące w jej komórki. Normalny telefon GSM odczytuje tę informację i nie próbuje z nich skorzystać. Korzystając z tego menu możesz jednak ustawić swój tak, że będzie to robił (należy ustawić na DISCARD) - możesz w ten sposób "powiększyć" zasięg swojej sieci (np. przed 1.03.2000 była to jedyna metoda pozwalająca korzystać z budowanej (testowanej) Idei pracującej w paśmie 900 MHz).

Jeżeli chcesz, aby telefon próbował korzystać tylko z testowanych komórek, ustawiasz to menu na REVERSE (jezeli nie ma takich w okolicy, możesz spowodować, że nikt nie będzie mógł zadzwonić z Twojego telefonu ani dodzwonić się do Ciebie - dobre, jak chcesz zablokować telefon ?).

Przy ustawieniu na ACCEPTED telefon używa tylko oddanych do użytku komórek (zachowuje się jak każdy inny).

Informacja o statusie komórki nadawana jest w kanale BCCH jako wartość parametru CELL_BARRED. Zmiana ustawienia przez bezpośrednie wejście do tego menu (jeżeli jednak wcześniej włączyłeś(aś) test w teście 17, używana komórka może mieć inny status niż tutaj wybrany (np. tutaj wybrałeś(aś) tylko komórki testowane, a telefon korzysta z normalnej)).

Po zmianie ustawienia telefon je uwzględnia przy następnych pomiarach jakości sygnału (żeby mu pomóc, możesz spróbować wykonać połączenie, zmusić go do szukania sieci (ustawić jej ręczny wybór) albo po prostu przez dłuższy czas trzymać jego antenę (np. palcami)).

Czasami telefon może nie znajdować komórek o ustawionym tu statusie i wyświetlać dane komórek drugiej sieci o tym statusie (np. kiedyś ustawiłem to menu na REVERSE i telefon zaczął mi wyświetlać testowane komórki Plusa (bo nie znalazł takowych w Erze)). Informacje o statusie komórek znajdziesz w teście 1 do testu 5.


  CELL BARR 
  ACCEPTED
 

Telefon zachowuje się jak każdy inny (domyślnie)


  CELL BARR 
  REVERSE
 

Używane są tylko testowane komórki


  CELL BARR 
  DISCARD
 

Korzystasz ze wszystkich możliwych komórek

Use menu to 
toggle cell
barr status
DIS/ACC/REV

W Nokii 2110i/2140:

CELL
BARRING
ACCEPTED  

Telefon zachowuje się jak każdy inny (domyślnie)

CELL
BARRING
REVERSED  

Używane są tylko testowane komórki

CELL
BARRING
DISCARDED 

Korzystasz ze wszystkich możliwych komórek

DISCARD  
CELL
BARRING

Test 20
Informacje o baterii i trybie pracy ładowarki telefonu

 aaa   bbbbb
Tccc     ddd
Ceee    Wfff
gggg    hhhh
BatVol ChMod
BTemp ChTime
ChrgVol Pwm
 BTyp  BFDC

 • aaa - wartość napięcia baterii (V/100 - przykładowo 7.19V jest pokazywane jako 719). Zakres 0.00 - 9.99 V. Im mniejsza wartość, tym bardziej jest ona rozładowana (mniej czasu czuwania/rozmowy) do następnego ładowania...
 • bbbbb - informacje o ładowaniu baterii:

  • xxxxx - nie podłączono ładowarki albo nie ma procesu ładowania
  • BatCk - sprawdzanie stopnia naładowania akumulatora (dzieje się tak np. po każdym użyciu kanału TCH (czyli np. rozmowie) w trakcie ładowania akumulatora NiMH)
  • BSIFa - ładowanie zostało przerwane (błąd sprawdzania BSI (Battery Size Indicator): jednego ze styków baterii podłączonego wraz z masą (BGND) do opornika wewnątrz akumulatora - dzięki pomiarowi jego oporu telefon może określić rodzaj podłączonej akumulatora))
  • CelBr - ładowanie zostało przerwane (któraś z cel akumulatora ma defekt)
  • ChaCk - EM sprawdza ładowarkę
  • Charg - ładowanie
  • ColdC - ładowanie zimnej baterii
  • ColdM - akumulator jest zimny, trwa ładowanie podtrzymujące
  • CurFa - ładowanie zostało przerwane (błąd sprawdzania natężenia prądu z ładowarki)
  • DisCh - rozładowywanie akumulatora
  • Faile - błąd
  • FastC - szybkie ładowanie
  • FullM - akumulator pełny, trwa ładowanie podtrzymujące
  • F_Che - sprawdzanie procesu szybkiego ładowania
  • HotM  - akumulator jest gorący, trwa ładowanie podtrzymujące
  • I_Che - inicjacja sprawdzania parametrów ładowania (po niej pokazuje się komunikat 'Ładuje' ('Charging'))
  • InitC - proces ładowania jest inicjowany
  • L_Che - sprawdzanie procesu ładowania akumulatora LiION
  • LiAFu - poziom parametru fff (Pwm) jest ponad dopuszczalny limit dla naładowanego akumulatora
  • LiDCH - ładowanie DCH (prawdopodobnie podtrzymujące) akumulatora LiION
  • LiFul - parametr fff (Pwm) przekroczył dopuszczalny limit dla naładowanego akumulatora przez określony czas (określony dla naładowanego akumulatora)
  • LiHot - ładowanie gorącego (nagrzanego) akumulatora LiION
  • LithC - ładowanie akumulatora LiION
  • LiTxO - ładowanie akumulatora LiION, włączony nadajnik telefonu (rozmowa)
  • LNFTx - ładowanie akumulatora LiION (ale zużywane jest tyle energii, że faktycznie nie jest doładowywany), włączony nadajnik telefonu (rozmowa)
  • M_Che - sprawdzanie procesu ładowania podtrzymującego
  • MaBFD - ładowanie podtrzymujące (BFD)
  • Maint - ładowanie podtrzymujące
  • TmpFa - ładowanie zostało przerwane (telefon nie mógł odczytać natężenia opornika NTC w akumulatorze podłaczonego do złącza BTEMP i BGND akumulatora i w związku z tym nie mógł określić temperatury tegoż akumulatora)
  • TxNoF - ładowanie akumulatora NiMH (ale zużywane jest tyle energii, że faktycznie nie jest doładowywany), włączony nadajnik telefonu (rozmowa)
  • TxOnC - ładowanie baterii NiMH, włączony nadajnik telefonu (rozmowa)
  • VolFa - ładowanie zostało przerwane (błąd sprawdzania napięcia z ładowarki)

 • ccc - temperatura akumulatora (np. T+27 oznacza +27 stopni C). Bardzo rzadko (czasami, jeżeli telefon jest włączony i przez dłuższy czas nieużywany (brak rozmów, itp. - niski pobór prądu z akumulatora)), temperatura tu podawana może być równa temperaturze otoczenia (w więc masz wtedy termometr). Gdybyś potrzebował(a) temperatury w stopniach Fahrenheita, do przeliczenia użyj wzoru F = 32 + 9C/5 (gdzie F i C to oczywiście odpowiednie temperatury). Temperatura akumulatora LiION jest również widoczna w teście 23.
 • ddd - czas ładowania w godzinach (pierwsza cyfra) i minutach (2 ostatnie cyfry). Zerowany po rozpoczęciu ładowania (nie zawsze: telefon nie robi tego, gdy:

  • nie zostało zakończone poprzednie ładowanie akumulatora
  • parametry prądu z sieci elektrycznej nie spełniają pewnych wymogów (jeżeli podłączałem ładowarkę w pewnych miejscach, nie było to wykonywne)).

  Zaobserwowałem to również w Nokii 6110 po zmianie baterii (np. z LiION na NiMH). Zaczyna odliczać czas po podłączeniu ładowarki. Jeżeli akumulator jest naładowany albo odłączysz ładowarkę, zatrzymuje się.

 • eee - napięcie ładowania (V/100). Bateria nie jest ładowana prądem stałym, tylko pulsującym (wskaźnik się ciągle zmienia). Zakres 0.0 - 18.7 V. Po zakończeniu ładowania trwa tzw. ładowanie podtrzymujące (patrz opis niżej)
 • fff - kontrola ładowania (Charge control output). Podawana dziesiętnie (zakres 000 - 255)
 • ggg - pojemność akumulatora w mAh (według opisów angielskich i pomocy monitora w Nokii 3110 BSI pomnożone przez 4): w przypadku akumulatora LiION jest to podawana dokładnie taka wartość, jak na jej obudowie; w akumulatorach NiMH może się różnić nawet o 200 mAh i zmieniać w zależności od temperatury (czy jest związane z efektem pamięciowym ?). Niestety nie zawsze zmienia się od razu po podłączeniu nowego akumulatora... Przeczytaj również pytanie Netmonitor pokazuje inną pojemność baterii niż informacja na niej...
 • hhhh - licznik pozwalający ocenić czas do naładowania akumulatora: kiedy aktualne naładowanie jest mniejsze niż ustalony limit, wtedy rozpoczyna odliczanie. Jeżeli osiągnie 0, ładowanie zostanie (przynajmniej powinno być według angielskich opisów - ja obserwowałem to niezwykle rzadko) zakończone.

W Nokii 3110 menu to wygląda następująco:

  aaa  bbbbb
 Tccc   ddd
 Ceee  Wfff
w gggg hhhh z
BatVol ChMode
BTemp ChrTime
ChrgVol  Pwm
S 4BSI BFDC B

 • bbbbb - w tym telefonie przyjmuje dodatkowo wartość NOTCH (brak ładowania)

W Nokii 9110 przyjmuje zaś następujący wygląd:

aaa   bbbbbb
Tccc    ddd
i Ceee  Wfff
 gggg   hhhh
BatVol  ChMod
BTemp   ChTime
ChrgVol Pwm
BTyp    BFDC

 • i - informacja o tym, czy do telefonu jest podłączona ładowarka podróżna (wartość "1") czy nie (wartość "0").

Nazwa szybkie ładowanie (Fast Charging - FastC) oznacza ładowanie większym prądem i przy sprawnej ładowarce na pewno nie uszkodzi Twojego akumulatora.

Po zakończeniu ładowania akumulatora wykonywane jest tzw. ładowanie podtrzymujące (akumulator zaczyna się przecież od razu rozładowywać; jeżeli w tym czasie do telefonu jest ciągle podłączona ładowarka, przez doładowywanie niewielkim prądem może uzupełnić powstałe straty energii).

Dla ciekawych: niektóre z tutaj pokazywanych danych znajdziesz również w niektórych programach serwisowych (np. w WinTesli należy wybrać z menu głównego "Testing", a później "ADC Readings...").

Ten test pozwala sprawdzić przede wszystkim ładowarkę. Możesz tutaj również zobaczyć rzeczywiste parametry akumulatora:

 • pojemność
 • jego sprawność (np. nie radzę kupować akumulatorów z uszkodzona celą)
 • napięcie (jeżeli jesteś np. na wycieczce, to tutaj możesz zobaczyć, czy napięcie z akumulatora będzie odpowiednie do zasilania latarki)

Test 21
Parametry ładowania (zauważyłem, że pokazywane tu wartości są poprawne tylko po przeprowadzeniu rozmowy w jego trakcie - tylko wtedy się zmieniają (po jej zakończeniu wyświetlają ostatnie rejestrowane wartości))

 aaaa  bbbb 
  ccc   ddd
  eee   fff
 
MTDif MPDif
BUpV  BDownV
AverV SumMF
 

 • aaaa - różnica pomiędzy mierzonym napięciem i tym, które ma być osiągnięte docelowo w czasie ładowania
 • bbbb - różnica pomiędzy mierzonym napięciem i wynikiem poprzedniego pomiaru, znak części ułamkowej nie jest pokazywany.
 • ccc - najwyższe zmierzone napięcie z akumulatora (przy ładowaniu akumulatora i jednoczesnym korzystaniu z niego napięcie może się zmieniać)
 • ddd - najniższe zmierzone napięcie z akumulatora
 • eee - przeciętne napięcie
 • fff - suma ustawień parametrów z testu 22 (zakres 0.00 - 9.99, np. 1.53 pokazywane jest jako 153) - według moich obserwacji pod uwagę NIE JEST brany parametr DerivCount (Eaaa). Jeżeli osiągnie wartość 1.00 albo 0.99, wtedy pokazywany jest wskaźnik pełnego naładowania akumulatora (tzn. wtedy przestaje się poruszać wskaźnik po prawej stronie wyświetlacza i ładowanie zostaje zakończone).

W Nokii 9210 pomoc wygląda następująco:

MTDif MPDif
BUpV  BDownV
AverV SumMF
Charger type

Ostatnia linijka przyjmuje m.in. wartości "NoChrgr" (brak podłączonej ładowarki), "ACP-9" (ładowarka ACP-9E)

Test 22
Wskaźniki pozwalające ocenić parametry ładowania

 Eaaa  Cbbb 
 Dccc  Rddd 
 Ieee  Afff 
 Tggg  Vhhh
DeriC ChAm
 VDif VDrop 
 VDTi AvDif
 Temp Volt

 • aaa - DerivCount
 • bbb - ChargeAmount
 • ccc - VolDiffToMax
 • ddd - VolDropCnt
 • eee - VolDiffTime
 • fff - AverDiff
 • ggg - temperatura
 • hhh - napięcie

Tutaj zobaczysz wartości wskaźników parametrów ładowania. Wszystkie (oprócz DerivCount) przyjmują wartości od 0.00 do 1.00 (np. 0.23 jest pokazywane jako 023). Po odłączeniu ładowarki wartości tutaj mogą być bardzo różne. Litery E, C, D, R, I, A, T i V są wyświetlane, gdy liczba za nimi nie jest czterocyfrowa.

Otrzymałem również informacje, że w niektórych (?) Nokiach 6150 z oprogramowaniem 4.13 (bateria LiION) SĄ ZAWSZE podawane następujące wartości (czy jest to błąd w tej wersji oprogramowania ?):

 E251  C254 
 6399  6896
 I255  A256
 1024  8447

W Nokii 9210:

   15   00  
    0   0
    0   0
        0
SlPer  SysSt
 N/A  N/A
 N/A  N/A
RtcError

Test 23
Informacje o baterii.

 aaaa  bbbb
 cccc  dddd
eee fff gggg
hhh iiiijjjj
TxOn   TxOff
ChCur  Stdby
Age CAP Curr
Tmp CmAhTarg

 • aaaa - napięcie z akumulatora, gdy pracuje nadajnik telefonu (a.aaa mV)
 • bbbb - napięcie z akumulatora, gdy nadajnik telefonu jest wyłączony (b.bbb mV)
 • cccc - prąd ładowania (c.ccc mA). Jeżeli ładowarka nie jest podłączona, pokazuje się tutaj 0. W Nokii 3210 ZAWSZE równy 0 (prawdopodobnie wynika to z błędu w oprogramowaniu tego telefonu).
 • dddd - oczekiwane napięcie z akumulatora w trybie czuwania (d.ddd mV). To, czy karta SIM może zatrzymywać swój zegar w tym trybie, sprawdzisz w teście 51.
 • eee - szacowany wiek akumulatora (0 - nowy, 100 - stary) dla akumulatora LiION (wartość licznika jest prawdopodobnie obliczana na podstawie pomiarów wykonywanych w czasie pracy/rozładowywania akumulatora i jego pojemności (odczytanej i dostępnej w teście 20); stąd należy go traktować tylko orientacyjnie !) albo 33 dla akumulatora NiMH.
 • fff - poziom naładowania akumulatora w procentach (w starszych telefonach, np. Nokii 5110 25 - 1 kreska, 50 - 2 kreski, 75 - 3 i 100 - 4; w nowszych, np. Nokii 6210 można spotkać wartości 100 - 5 kresek, 80 - 4 kreski, 60 - 3 kreski, 40 - 2 kreski, 20 - 1 kreska) - wartości takie, jak pokazuje wskaźnik po prawej stronie wyświetlacza. Wskaźnik ten (i parametr) jest bardzo niedokładny podczas ładowania (praktycznie od razu przyjmuje wartość 100) - wtedy lepiej użyj parametrów ii i jjj.
 • gggg - chwilowe zużycie energii wskazywane przez PSM (według opisów angielskich w dziesiętnych częściach mA; natomiast poniższe oszacowania czasu działania telefonu opierają się na przekonaniu, że są tutaj podawane wartości w mA)
 • hhh - temperatura akumulatora LiION (znajdziesz ją również w teście 20 - czasami jednak oba te wskaźniki różnią się trochę) albo 0 (akumulator NiMH)
 • iiii - ile mAh zostało naładowane do akumulatora do tej chwili. Jeżeli jest w przybliżeniu równa wartości parametru jjj, ta ostatnia podwyższa się (albo kończy się proces ładowania). Parametr ten jest zerowany po każdym użyciu kanału TCH (np. rozmowie) przeprowadzanej w trakcie ładowania (w przypadku akumulatora NiMH) - można w ten sposób przedłużać ładowanie praktycznie w nieskończoność. Zauważyłem to również w Nokii 6110 przy ładowaniu akumulatora LiION (przy wyłączaniu i włączaniu telefonu w trakcie tego procesu). Wartość wskaźnika zmienia się co 14 sekund (Nokia 5110 i standardowa ładowarka).
 • jjjj - przy jakiej wartość pojemności akumulatora (w mAh) zostanie zakończony następny etap ładowania (patrz opis poprzedniego parametru). Zaobserwowałem jego zerowanie w trakcie ładowania akumulatora LiION (przy wyłączaniu i włączaniu telefonu w trakcie tego procesu) w Nokii 6110.

Dla ciekawych: niektóre z tutaj pokazywanych danych znajdziesz również w niektórych programach serwisowych (np. w WinTesli należy wybrać z menu głównego "Testing", a później "ADC Readings...").

Tutaj możesz sprawdzić np. rodzaj akumulatora (czy jest on LiION czy NiMH).

Poniżej podaję orientacyjny pobór prądu (może się zmieniać w zależności od różnych parametrów) przy korzystaniu z konkretnych kanałów (Nokie 5xxx i 6xxx):

 • przy nadawaniu (wartość parametru TX - mocy nadawania telefonu - możesz sprawdzić w teście 1) - używaniu kanałów SDCC i TFR (Nokia 6110):

  TXpobór prądu (parametr gg)
  powyżej 1992
  16-1899
  14-15105
  13114
  12123
  11136
  10151
  9173
  8198
  7232
  6269
  5300

  Wniosek: czas pracy baterii może rzeczywiście bardzo zależeć od warunków panujących w sieci (a w większości materiałów reklamowych jest on podawany (mierzony), gdy telefon nadaje z najmniejszą mocą (najwyższe TX)).

 • AGCH: 310 mA w przypadku Nokii 5110 i 6110
 • CCCH i CBCH: Nokie 6110 ze starszym oprogramowaniem (np. 4.73) podają odpowiednio 20 i 34. Nie wiem jednak, czy jest błąd ich oprogramowania (najprawdopodobniej są to wartości w mA/10) czy też pobór prądu jest faktycznie tak duży (np. w Nokii 5130 wartość ta jest też równa 34). Sprawdziłem, że Nokie 5110 (i 6110 z oprogramowaniem 5.31) podają 3 mA, gdy używają kanału CCCH. Przypuszczalnie może się "opłacić" (dłuższy czas czuwania, itd.) wyłączenie odbioru "nadawania komórkowego" w telefonie, o ile go nie obsługuje sieć (po szczególy odsyłam tutaj). W przypadku, gdy telefon pobiera dane BTSa (który będzie teraz przez niego używany - ma mocniejszy sygnał niż poprzedni - szczegóły przy opisie C2), wartość ta zmienia się na 220 mA (trwa to dosłownie chwilę).
 • NSPS: 55 zarówno w Nokii 5110 jak i 6110 (czy jest to wartość w mA, czy w mA/10 ?)

Włączenie podświetlenia zabiera kolejne 90 mA, przy ładowaniu trzeba doliczyć kolejne 17 mA.

W Nokii 3210 z kolei te dane się różnią u różnych osób (czy zależy to od wersji oprogramowania, częstotliwości ?):

czuwaniepobieranie danych BTSapodświetlenie
52 mA90 mA+155 mA
8 lub 9 mA?+159 lub +160 mA
53, czasami (rzadko i przez chwilę) 8 mA93 mA+158 lub +159 mA
8 mA?+154 mA

Na podstawie znajomości poboru prądu można wyliczyć przybliżony czas działania telefonu:

 • 900 mAh / 225 mA = 4 godziny rozmowy (średnio)

 • Należy pamiętać o początkowym poborze prądu przy użyciu kanału SDCC oraz to, że na początku telefon używa pełnej mocy, ktorą potem obniża.
 • 900 mAh / 5,45 mA = 165 godzin czuwania (średnio)

 • Należy pamiętać, że w stanie czuwania telefon np. musi co jakiś wykonywać PLU

W Nokii 6185/6188 pobór prądu:

digital, idle, backlight off = 0011;
digital, idle, backlight = 0093;
analog, idle, backlight off = 0103;
analog, idle, backlight on = 0187;
searching, backlight off = 0160-0200;
analog (fringe), talk = 0933;
digital, talk, backlight on = 0275

W Nokii 9210:

 640  3775  
   0  3775
 8  49   0
46   0   0
CmAh   Vbatt
ChCur  Stdby
Tle CAP Warn
CMT PDA Tot

Test 24

aaaa    bbbb
BSI:     ccc
ET:        d
  eee    fff
3476    3481
BSI:     551
ET:        9
  111      1
V_inst V_avg
BSI value
Elapsed time
RST_m  RST_h

Znaczenie tych parameterów może być następujące:

 • bbbb - (Voltage average ?) średnia wartość napięcia otrzymywanego z akumulatora ?
 • ccc - (Battery Size Indicator) informacja związana z podłączoną baterią
 • dddd - jak długo telefon pracuje od włączenia ? (min.)
 • eeee - (Rest Standby Time minutes ?) ocena, jak długo telefon będzie mógł działać w stanie czuwania do czasu następnego ładowania akumulatora ? (min.).
 • ffff - (Rest Standby Time hours ?) ocena, jak długo telefon będzie mógł działać w stanie czuwania do czasu następnego ładowania akumulatora ? (h.).

Test 25

    0      1
10059
 5664    641
    1      0
Chrgtp #Bars
alpha
zeta     phi
noblw  nobcr

Na początek

[Część 1][Część 2][Część 3][Część 4][Część 5][Część 6][Część 7]