mwiacek.comColorColor | Mobile  
FAQ - monitor sieci w Nokiach DCT1 - DCT3 (część 5/7) (2002)
Submitted by marcin on Mon 07-Oct-2002

Polski
GSM
Nokia
Polski artykuł

[Część 1][Część 2][Część 3][Część 4][Część 5][Część 6][Część 7]


Test 30
Test z zawartościami rejestrów API dźwięku

 aaaa bbbb
 cccc dddd
 eeee ffff
 gggg hhhh  
A1Cnf  A2Cnf
  ST   AU3
1Tone  2Tone
 Conf  HFVol

 • aaaa - API_AUD1_CTRL
 • bbbb - API_AUD2_CTRL
 • cccc - API_SIDETONE
 • dddd - API_AU3
 • eeee i ffff - API_1_TONE i API_2_TONE (patrz opis niżej)
 • gggg - API_CONFIG: związany z ustawieniami dźwięku wybranymi w teście 71 i 72. W zależności od tego, które menu tam ostatnio przeglądałeś(aś) (albo raczej, jakie cyferki były umieszczone w tamtym menu), tutaj zobaczysz (szesnastkowo) liczbę wybraną tam pod AUDIO ENHANCEMENT (podaję przykładowe):

   

  normalnie (np. w trybie czuwania)wybieranie numerurozmowa
  5148 (trzaski) - 20808 dziesiątkowo51495140
  851A - 34074 dziesiątkowo851B8512
  C6A4 (trzaski) - 50852 dziesiątkowoC6ADC6A4
  DB34 (trzaski) - 56116 dziesiątkowoDB3DDB34
  DF29 (standardowo po włączeniu telefonu) - 57129 dziesiątkowoDF29DF20
  F436 - 62518 dziesiątkowoF43FF436
  F437 - 62519 dziesiątkowoF43FF436

 • hhhh - API_HF_VOL: ustawienie głośności podczas rozmowy - obliczysz ją według wzoru 110 - hhhh (tzn. od 110 odejmujesz wartość tego parametru). Jest ona również podawana (tylko podczas połączenia) w teście 76. Po podłączeniu zestawu słuchawkowego wartości tutaj pokazywane się zmieniają - głośność obliczasz ze wzoru 510 - hhhh (dla zestawu samochodowego 2210 - hhhh). Rodzaj podłączonego zestawu sprawdzisz także w teście 75. Telefon zapamiętuje ustawienie głośności dla każdego zestawu oddzielnie.

Po naciśnięciu każdego klawisza generowany jest dźwięk składający się z dwóch tonów. Zmieniają się wtedy parametry eeee i ffff. Pierwszy dźwięk jest krótki, drugi trwa tak długo, jak trzymamy klawisz. Jeśli chodzi o klawisze C, NaviKey, Up i Down, zmienia się tylko parametr eeee (wartość 0E10 - 3600 dziesiątkowo) - dźwięk składa się bowiem tylko z jednego tonu. I teraz najciekawsza sprawa - jeżeli podzielisz podawane wartości przez 4, otrzymasz częstotliwości w Hz towarzyszące naciskaniu klawiszy w systemie tonowym (DTMF - Dual Tone Multi Frequency). Z systemem tym zapewne spotykasz się na co dzień (jest używany we wszystkich nowoczesnych telefonach przy wybieraniu numeru i zastąpił tzw. wybieranie pulsowe). Odpowiednie wartości podaję w tabelce (dziesiętnie) - parametr eeee odpowiada wartościom w poziomie, ffff w pionie:

1209 Hz1336 Hz1477 Hz
697 Hz123
770 Hz456
852 Hz789
941 Hz#0*

 
Test 31

 
Serial port 
   mode
 
 
   FBUS     
   mode
 
Use menu to
 activate
 FBUS mode
for tracking

 
Kiedy włączony jest tryb FBUS, kabel DLR-2 (dołączany standardowo do telefonu) działa w trybie FBUS z takimi programami jak Logo Manager.

Test 32

Test z Nokii 6250 (brak pomocy):

     0      
0002922
3000
0205714

 
W czwartej linijce jest podana godzina. Przykład: 0205714 to 20 godzin, 57 minut i 14 sekund dnia.

Test 34
Informacje o połączeniu telefonu z komputerem kablem FBUS

aa bb cc dd
eee fff ggg
hhh iii jjj 
k
CM LD LM NM 
PEC FEC OEC
ACC RXS TXS 
Mod

 • aa - typ danych przesyłanych obecnie przez FBUS (szesnastkowo)
 • bb - ostatnie łączone urządzenie przez FBUS (szesnastkowo)
 • cc - typ danych przesyłanych ostatnio (szesnastkowo)
 • dd - następny typ danych przesyłanych przez FBUS (taki sam jak parametr aa, jeżeli połączenie nie zostało zrealizowane)
 • eee - licznik błędów parzystości
 • fff - licznik błędów ramki
 • ggg - licznik błędów przepełnień
 • hhh - licznik czasu aktywności interfejsu FBUS
 • iii - numer sekwencji odebranej
 • jjj - numer sekwencji nadanej
 • k - tryb pracy telefonu: S=slave (podrzędny), H=host (zawiadujący)

Opis powyżej jest zaczerpnięty z pewnych angielskich opisów. W niektórych telefonach (np. Nokii 5110) wartości parametrów w tym teście są raczej inne, natomiast pomoc do niego taka sama. Kiedy łączysz telefon kablem FBUS i używasz programu posługującego się tym protokołem, pierwsza linijka z wartościami zmienia się zazwyczaj na "1E0C1E -". Kiedy spojrzysz do opisów protokołu FBUS, zobaczysz, że:

 • "1E" może oznaczać dane przesyłane protokołem FBUS przez kabel
 • "0C" może oznaczać, że kabel FBUS jest podłączony do telefonu

i jest to prawda. Tak więc, oznacza to, że powyższy opis jest prawdziwy (nawet, jeżeli test wygląda troszkę inaczej).

Obserwacje z Nokii 6150:

aabbccdd    
eeffgghh i j
kk
l-m

 • aabbcc:
  • 000000 - brak transmisji od włączenia telefonu
  • 1E0C1E - była transmisja FBUS
  • 140000 - było połączenie podczerwienią przy użyciu NBS (wizytówka, kalendarz, logo, etc.)
  • 1C7F1C - była gra w węża dla 2 graczy (host)
  • 1C001C - była gra w węża dla 2 graczy (slave)
 • hh: 0 - brak transmisji podczerwienią w danej chwili
 • i: powiększa się m.in. po każdym przesłaniu wiadomości podczerwienią z użyciem NBS lub zakończeniu transmisji
 • j: P - podczerwień włączona, trwa szukanie drugiego urządzenia (mrugający symbol podczerwieni w telefonie)
 • l: H - host przy transmisji podczerwienią; S - slave przy transmisji podczerwienią
 • m: T - podczerwień włączona, połączenie przerwane (mrugający symbol podczerwieni w telefonie)

W Nokii 9110 menu to wygląda następująco:

ll mm nn oo 
ee ff gg
p  q
r s tt
PA RS DR PR 
PE FE OE
Rx Tx
D U DC

 • p i q to prawdopodobnie iii i jjj

Adresy, pod którymi znajdziesz opis protokołu transmisji pomiędzy telefonem i komputerem, są podane w pytaniu 25.

Jeżeli wartości w tym teście zmieniły się od momentu włączenia telefonu, oznacza to, że był on podłączony do komputera i dane były transmitowane z użyciem protokołu FBUS (a nie MBUS).

W Nokii 9210:

00 00 00
000 000 000 
- - 00
H - -
CM LD LM    
PEC FEC OEC
RS TS RESND
Mode TXB RXB

 
Test 35
Przyczyna ostatniego restartu oprogramowania telefonu

 aaaaa      
 bbbbbbbb

 

Reset reason
Task name

 

 • aa - przyczyna:

  • NORM: prawdopodobnie normalne wyłączenie/włączenie
  • UNKNO: nieznana (domyślnie)
  • SWSIM: kłopoty ze stykami karty SIM. Pokazywany, gdy telefon ma simlocka i wpisano błędny mastercode.
  • STACK: przepełnienie stosu
  • SWIDL: nie uruchamiał się tryb czuwania
  • HW lub WD: ASIC watchdog timeout. W Nokii 3310 SW WD ?
  • SWDSP: restart DSP (potrzebny, aby znów prawidłowo działał)

 • bbbbbbbb - nazwa ostatniej wykonywanej czynności przed restartem (np. "AUD TASK", "CC TASK" (potwierdzone), "DDI TASK", "DEV IO" (potwierdzone), "EM TASK", "FBUSTASK" (potwierdzone - przy błędach transmisji po kablu), "L1 CONTR", "L1 MEAS", "L1 SYSPA" (potwierdzone), "L2 TASK", "LOCAL" (potwierdzone - pokazywany np., gdy w wyniku błędu w firmware telefon musiał się zrestartować), "MDI RECE" (potwierdzone), "MDI SEND" (potwierdzone), "MM TASK" (potwierdzone), "OS IDLE" (potwierdzone), "PN TASK" (potwierdzone), "RR TASK" (potwierdzone), "RM TASK", "SIM L2" (potwierdzone), "SIM UPL" (potwierdzone), "SMS TASK" (potwierdzone), "TONETASK", "UI TASK" (potwierdzone), "PND TASK" (np. Nokia 6210), "WMLSTASK" (np. Nokia 6210), "IRDATASK" (np. Nokia 6210), "IRDA MGR" (np. Nokia 6210), "PH TASK" (np. Nokia 6210), "DGC TASK" (np. Nokia 6210), "DGNTB TA" (np. Nokia 6210), "DGFAX TA" (np. Nokia 6210), "SCKT SRV" (np. Nokia 6210), "PMM CLUP" (np. Nokia 6210), "PMM WRBA" (np. Nokia 6210), "ND TASK" (np. Nokia 6210), "PPC TASK" (np. Nokia 6210), "No task!" (np. Nokia 6210), "START UP" (np. Nokia 9210) albo "UNKNOWN" (nieznana) (potwierdzone - po normalnym włączeniu telefonu)). Można zauważyć, iż nazwy zadań pokrywają się z nazwami w pomocy testów 84-86.

Test 36
Przyczyny restartu oprogramowania telefonu (tzn. tutaj znajdziesz informacje, ile razy telefon musiał je wykonywać z tych powodów)

 aa  bb  cc 
 dd  ee  ff

 

 UN  WD DSP 
SIM IDL STK

 

 • aa - nieznana
 • bb - ASIC watchdog timeout (w niektórych telefonach możesz "zmusić" je wyłączenia się z tego powodu - patrz pytanie 9)
 • cc - restart DSP (potrzebny, aby znów prawidłowo działał). W Nokii 3310 pokazywany również w teście 130
 • dd - według opisów angielskich, jest to ilość restartów związanych z kłopotami ze stykami karty SIM (w niektórych telefonach możesz je "zmusić" do restartu z tego powodu - patrz pytanie 9). Zdążyłem jednak zaobserwować, że wyświetlana tutaj ilość zwiększa się też po wpisywaniu tzw. mastercodu (patrz FAQ w Fan Klubie Nokii - www.fkn.pl/faqs/simlockfaq.html) związanego z SIM-Lockiem poziomu 1 (jeżeli telefon ma simlocka).
 • ee - nie uruchamiał się tryb czuwania
 • ff - przepełnienie stosu

Wartości liczników są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu.

W Nokii 3310 wartości niektórych liczników (tylko DSP ?) są wyświetlane "od końca" (np. 01 jest pokazywane jako 10, 02 jako 20, etc.)

Zawartość liczników z tego menu możesz wyzerować używając niektórych programów serwisowych - np. w Pc-Locals 1.3 w tym celu musisz wybrać menu 8 ("Event Trace"), menu 5 ("Permanent Counter Table..."), a następnie nacisnąć klawisz F6 ("Clear Counters"). Niestety :( "prawdziwe" liczniki pokazujące ilość prób wpisania mastercodu (Counter np. w WinTesli i WinLocku) nie zerują się w ten sposób...

W Nokii 9210 pomoc wygląda następująco:

 UN  WD DSP 
SIM IDL STK
   Reset
  counters

Test 37
Reset (Nokia 9210)

   Causes a  
  divide by
    zero
    reset
  Use menu  
  to cause
  div by 0
 

Przez bezpośrednie wejście możesz zresetować cały system

Test 38
Zrzut pamięci

aaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaa
Memory dump 
 

 

 • aaaa.... - szesnastkowa zawartość 24 komórek pamięci

Numer komórki pamięci, od której ma być wykonany ów zrzut, możesz wpisać w książce telefonicznej na karcie SIM pod pozycją 30 (patrz podobny opis w teście 17) - przykładowo dla adresu 0x0C89AB musisz tam wpisać 0C2089AB. Zrzut zostanie wykonany tylko wtedy, gdy wejdziesz bezpośrednio do tego menu.

To menu nie jest włączone w sprzedawanych telefonach (znalazłem tylko jeden taki telefon). Aby to zrobić, należy przed skompilowaniem oprogramowania zmienić odpowiednią stałą.

W Nokii 9210:

  Causes a  
 data abort
   reset
 
  Use menu  
  to cause
  data abort
  reset

Przez bezpośrednie wejście możesz zresetować cały system

Test 39
Przyczyna zakończenia ostatniego połączenia (gwiazdka oznacza, że diagnoza nie zostanie pokazana w sieci, tylko w telefonie) oraz wykonywania Location Update:

 CC:   aaa  
 MM:   bbb
 RR:   ccc
 
CC CauseValu
MM CauseValu
RR CauseValu
 

 • przyczyna z warstwy kontrolującej połączenia (CallControl-Layer) - jest ona podawana w również teście 2 i teście 63:

  1. na podstawie specyfikacji GSM (sekcja 10.5.4.11/GSM 04.08):

   •   1: nieprzypisany numer
   •   3: brak drogi do punktu przeznaczenia
   •   8: operator determined barring
   •  16: normalne zakończenie rozmowy (rozmowa się odbyła albo usłyszałeś(aś) jakiś nagrany komunikat typu: "Abonent poza zasięgiem. Proszę spróbować później" albo "Nie ma takiego numeru")
   •  17: numer był zajęty

    • jeżeli to Ty dzwoniłeś(aś), numer był zajęty - telefon wyświetlił 'Numer zajęty' - 'Number busy'
    • jeżeli ktoś próbował się dodzwonić do Ciebie, usłyszał sygnał zajętości - rozmawiałeś(aś) albo odrzuciłeś(aś) połączenie (w Nokii 5110 lub 5130 trzeba nacisnąć klawisz C, w Nokiach 6110, 6130 lub 6150 czerwoną słuchawkę)

   •  18: brak odpowiedzi użytkownika
   •  19: użytkownik wykonywał połączenie alarmowe (według specyfikacji - mnie się to zdarzyło również przy normalnym połączeniu (telefon wyświetlił 'No answer' ('Nie odpowiada')) ewentualnie, gdy połączenie przychodzące zostało przekierowane na pocztę głosową), brak odpowiedzi.
   •  21: połączenie zostało odrzucone

    • telefon był poza zasięgiem sieci, gdy próbowałaś(eś) wykonać połączenie (mógł wyświetlić 'Poza zasięgiem sieci' - 'No coverage network')
    • próbowałeś(aś) się dodzwonić pod nieistniejący numer i usłyszałeś(aś) sygnał zajętości

   •  22: numer został zmieniony
   •  27: punkt przeznaczenia poza zasięgiem
   •  28: zły format numeru/numer niekompletny. Telefon wyświetlił 'Invalid phone number' ('Błędny numer telefonu')
   •  31: unspecided. Najprawdopodobniej połączenie zakończone przez sieć (dzieje się tak np., gdy jest ona przeciążona). Pokazywany również czasami, gdy dzwonisz pod nieobsługiwane w danej taryfie numery (np. przy Tak-Taku numery 099099, 0991)
   •  34: brak dostępnego (wolnego) kanału. Telefon wyświetlił 'Network busy' ('Sieć zajęta'). Zauważyłem również, że przy tym kodzie wartość RR zmieniała się na 1. Więcej o zajętości sieci piszę przy opisie TS.
   •  38: poza zasięgiem sieci
   •  41: tymczasowa niesprawność
   •  42: switching equipment congestion (komunikat "Network busy" - "Sieć zajęta")
   •  44: żądany kanał nie jest dostępny
   •  47: zasób niedostępny. Ten błąd pojawił się, gdy połączenie zostało "brutalnie" przerwane (konkretnie: w telefonie mojego rozmówcy była wyładowana bateria). Telefon wyświetlił 'Error in connection'.
   •  50: żądana usługa nie została wykupiona (nie masz na nią abonamentu). W niektórych sieciach pokazywana również, gdy ustawisz nieobsługiwaną przez sieć funcję (np. funkcja "Own number sending" w sieci Era-GSM). Komunikat "Check operator services" ("Sprawdź usługi operatora").
   •  65: bearer service not implemented. U mnie przyczyna jak przy błędzie 79 (używanie ALS).
   •  68: ACM było równe albo większe niż ACMmax (najwyższa możliwa wartość ACM)
   •  69: żądana usługa nie została zaimplementowana
   •  88: niekompatybilny punkt przeznaczenia

  2. z własnych (i nie tylko) doświadczeń:

   •  28: Pojawiał się u mnie, gdy numer telefonu był za długi
   •  57: brak udostępnionej asynchronicznej transmisji danych (konkretnie: telefon nie mógł się łączyć w WAP z danej karty)
   •  63: "Poza zasięgiem sieci"
   •  79: błąd z komunikatem 'Sprawdź usługi operatora' ('Check operator services'). Pojawia się, gdy masz włączoną funkcję ALS (Alternative Line Service) i wybrany drugi numer (choć nie jest on faktycznie przypisany do karty SIM) i próbujesz wykonać połączenie
   • 111:'Error in connection' ('Błąd w połączeniu').

 • przyczyna z warstwy zarządzającej siecią komórkową (MobilityManagement-Layer) - jest ona również podawana w teście 64. Wartości na podstawie specyfikacji GSM (sekcja 10.5.3.6/GSM 04.08):

  •  2: IMSI nieznany w HLR (karta SIM nieaktywna w sieci)
  •  3: nielegalny telefon
  •  4: IMSI nieznany w VLR
  •  5: IMEI telefonu nie został zaakceptowany
  •  6: niedozwolony ME
  • 11: niedozwolony PLMN (próba zalogowania się do sieci, która nie podpisanej odpowiedniej umowy z Twoją siecią macierzystą - telefon wyświetla 'Brak dostępu' ('No access') przy jej ręcznym wyborze; nie wiem, czy kod ten pokazuje się tylko w przypadku tzw. zabronionych sieci z karty SIM (tylko to mogłem sprawdzić - konkretnie: z kartą Ery próbowałem użyć sieci Plusa i Idei) - ich listę znajdziesz w teście 6)
  • 12: niedozwolony kod obszaru (Location Area), w którym działa obsługująca telefon komórka. Możesz go sprawdzić w teście 11.
  • 13: procedura roamingu nie jest dozwolona na tym obszarze
  • 17: niesprawność sieci
  • 22: network congestion
  • 32: service option not supported
  • 33: service option not subscribed
  • 34: service temporary out of order
  • 38: call cannot be identified (call RE)

 • przyczyna z warstwy zarządzającej przydzielaniem kanałów (RadioRessourceManagement-Layer) - patrz specyfikacje GSM: sekcja 10.5.2.31/GSM 04.08:

  •   0: normalne zakończenie
  •   1: niezprecyzowana
  •   2: użyty kanał jest nie do zaakceptowania
  •   3: przekroczenie czasu ważności licznika
  •   4: brak aktywności w ścieżce radiowej
  •   5: Pre-emptive release
  •   8: handover niemożliwy, przekroczono wartość parametru TA
  •   9: tryb kanału nie do zaakceptowania
  •  10: użyta częstotliwość nie zaimplementowana
  •  65: połączenie zostało już (wcześniej) wykasowane
  •  97: typ komunikatu niezgodny ze stanem protokołu
  • 101: no cell allocation available
  • 111: niezprecyzowany błąd w protokole
 • Jeżeli pokazywana jest gwiazdka przed trzecim parametrem z tego menu, to najczęściej oznacza to, że właśnie wykonywane jest połączenie. Czasami telefon podaje inne wartości - nie znam niestety ich sensownego opisu.

  Wartości liczników nie są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu. Przy następnym pomiarze telefon nie zeruje tych liczników (tzn. przy następnym pomiarze zmienia tylko te, które go dotyczą; resztę pozostawia bez zmian).

  Na podstawie tego menu możesz dowiedzieć się, dlaczego właściwie Twój telefon nie chce działać - nie można wykonywać połączeń.

  Test 40
  Zerowanie liczników handover (przez bezpośrednie wejście)...

     RESET
    HANDOVER  
    COUNTERS
   
    Use menu  
    to reset
    handover
    counters

  Test 41
  Informacje o handoverach

  Handover to po prostu przenoszenie połączenia radiowego telefonu z jedną komórką na połączenie z inną (rozmowa telefoniczna ciągle trwa). Dzieje się tak:

  1. gdy nowe połączenie może zapewnić lepszą jakość (jego parametry są ciągle sprawdzane przez stację bazową i telefon)
  2. gdy telefon znajduje się na styku kilku komórek i może już korzystać z innych (powstałe wolne miejsce wykorzystują telefony, które są tylko w zasięgu "starej" komórki)

  Jeżeli są problemy z transmisją, decyzję o handoverze podejmuje telefonu (w pozostałych przypadkach robi to BSC). Jeżeli włączyłeś(aś) używanie jednego kanału przez telefon (test 17), handovery nie są w ogóle wykonywane.

  Są 4 rodzaje handoveru:

  • Intra cell - Intra BSC handover (zwany też handoff): najmniejszym z handoverów jest handover wewnątrz komórki. Wtedy odbiorca jest "przerzucany" z jednego kanału na drugi (generalnie na inną częstotliwość w obrębie jednej komórki). W tym wypadku decyzję o tym, czy przenieść abonenta, podejmuje BSC.
  • Inter cell - Intra BSC handover: abonent zostaje przeniesiony z jednej komórki do drugiej. O przeniesieniu decyduje BSC. Połączenie z pierwszą komórką zostaje przerwane, gdy nastąpi połączenie z drugą (przemieszczanie się między dwoma BTSami w ramach jednego BSC).
  • Inter cell - Inter BSC handover: przeniesienie połączenia między dwoma komórkami, które nie są obsługiwane przez to samo BSC. W tym wypadku handover jest przenoszony przez MSC, ale decyzję o przeniesieniu podejmuje pierwszy BSC. Połączenie z pierwszym BSC (i BTSem) jest kończone, gdy zostanie ustanowione połączenie z drugim BSC (i BTSem).
  • Inter MSC handover: odbiorca przenosi się z komórki kontrolowanej przez dany MSC/VLR do innej, która jest kontrolowana przez inny MSC/VLR. Tu sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Zauważmy, że MSC jest połączony do GSMc przez łącza PSTN. W tym wypadku widać, że drugi MSC nie może dostać informacji z pierwszego tak po prostu.

   Co się stanie gdy połączenie zostanie przeniesione do docelowego MSC/VLR ?

   Ponieważ oba MSC należą do tej samej sieci, połączenie zostaje utrzymane. Aby je przenieść z jednego do drugiego MSC musi zostać wygenerowany specjalny numer HON (HON=CC+NDC+SN, CC - kod kraju, NDC - kod sieci, SN - numer abonenta), który jest podobny do numeru roamingowego (to też połączenie między dwoma MSC). Podczas handoveru między dwoma MSC połączenie nie może zostać przerwane (połączenie telefoniczne realizowane przez abonenta sieci).

  HandOOk: aaa
  PrevCh : bbb
  HONotOK: ccc
  HOIntra: ddd
  HandOvOKCntr
  PrevChanCntr
  HandOvNOKCnt
  HOIntraOKCnt

  • aaa - ilość poprawnie zrealizowanych handoverów
  • bbb - ilość zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału (numer aktualnego kanału sprawdzisz np. w Menu 10-1)
  • ccc - ilość niepoprawnych handoverów
  • ddd - ilość handoverów pierwszego rodzaju (Intra cell - Intra BSC) albo przypisań (?)

  Liczniki mogą przyjmować maksymalne wartości 999 (wtedy stają). Jeżeli chcesz je wyzerować, użyj testu 40 (albo testu 60).

  W telefonach dualnych (np. Nokii 6150, 3210 czy 7110) test 41 wygląda tak i dotyczy handoverów Inter cell - Intra BSC, Inter cell - Inter BSC i Inter MSC:

   aaaa  bbbb
   cccc  dddd
  eeefffggghhh
  iiijjjkkklll
  G>G InterD>D
  G>D  OK  D>G
  InterHoFail
  BackToPrev

  • aaa - ilość poprawnych handoverów GSM 900 - GSM 900
  • bbb - ilość poprawnych handoverów GSM 1800 - GSM 1800
  • ccc - ilość poprawnych handoverów GSM 900 - GSM 1800
  • ddd - ilość poprawnych handoverów GSM 1800 - GSM 900
  • eee - ilość błędnych handoverów GSM 900 - GSM 900
  • fff - ilość błędnych handoverów GSM 1800 - GSM 1800
  • ggg - ilość błędnych handoverów GSM 900 - GSM 1800
  • hhh - ilość błędnych handoverów GSM 1800 - GSM900
  • iii - ilość zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału (numer aktualnego kanału sprawdzisz np. w teście 1) z GSM 900 do GSM 900
  • jjj - ilość zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału z GSM 1800 do GSM 1800
  • kkk - ilość zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału z GSM 900 do GSM 1800
  • lll - ilość zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału z GSM 1800 do GSM 900

  Jeżeli liczniki osiągną wartości maksymalne, stają (9999 dla dwóch pierwszych linii, 999 dla dwóch ostatnich). Jeżeli chcesz je wyzerować, użyj testu 40 (albo testu 60).

  W Nokii 3310 suma wszystkich handoverów jest również wyświetlana w teście 131 (?).

  W Nokii 3110 test ten wygląda następująco:

  HandOOk: aaa 
  PrevCh : bbb 
  HONotOK: ccc 
  T200: eeee
  HandOvOKCntr 
  PrevChanCntr 
  HandOvNOKCnt 
  T200Cntr

  a tak w Nokii 6185/6188:

  BSI 01000
  VBAT 388
  BTEMP 018
  BATT 2 CHG 0

  • BSI - pojemność baterii. przykładowo: '1600' dla 1500 mAh; '984' dla 900 mAh, and '1000' dla 880 mAh.
  • VBAT - napięcie baterii (/100V)
  • BTEMP - temperatura baterii w C
  • BATT - typ baterii: 1500 mAh=2; 900 mAh=1; 880 mAh=5
  • CHG - wskaźnik ładowania baterii: 2 - ładowanie ładowarką biurkową, 1 - ładowanie szybką ładowarką, 0 - brak

  Test 42
  To menu jest tylko w telefonach dualnych (np. Nokii 6150 czy 3210) i dotyczy tylko handoverów pierwszego rodzaju (Intra cell - Intra BSC):

   aaaa  bbbb
   cccc  dddd
  eeefffggghhh
  iiijjjkkklll
  G>G IntraD>D
  G>D  OK  D>G
  IntraHoFail
  BackToPrev

  Jeżeli liczniki osiągną wartości maksymalne, stają (9999 dla dwóch pierwszych linii, 999 dla dwóch ostatnich). Jeżeli chcesz je wyzerować, użyj testu 40 (albo testu 60).

  W Nokii 6185/6188 ten test wygląda jak test 20.

  Test 43

  Niektóre angielskie opisy piszą o tym teście następująco:

  T200MS: aaaa
  T200BS: bbbb
  T200MS: cccc
  T200BS: dddd
  T200 MS GSM 
  T200 BS GSM
  T200 MS DCS
  T200 BS DCS

  • aaaa - dla GSM 900: licznik pokazujący, ile razy T200 w telefonie przekroczył okres ważności i transmisja L2 została powtórzona.
  • bbbb - dla GSM 900: licznik pokazujący, ile razy T200 w BTSie (w sieci) przekroczył okres ważności i transmisja L2 została powtórzona.
  • cccc - dla GSM 1800 dawniej zwanego DCS (tylko w telefonach dualnych): licznik pokazujący, ile razy T200 w telefonie przekroczył okres ważności i transmisja L2 została powtórzona.
  • dddd - dla GSM 1800 (tylko w telefonach dualnych): licznik pokazujący, ile razy T200 w BTSie (w sieci) przekroczył okres ważności i transmisja L2 została powtórzona.

  Jeżeli liczniki osiągną wartości maksymalne, stają (9999 dla dwóch pierwszych linii, 999 dla dwóch ostatnich). Jeżeli chcesz je wyzerować, użyj testu 40 (albo testu 60).

  Znalazłem jednak drobne nieścisłości: znane mi telefony (zarówno dwupasmowe jaki i jednopasmowe) pokazują informacje JEDYNIE w dwóch pierwszych linijkach. Pomoc natomiast wygląda tak:

  T200 MS     
  T200 BS

   

  lub tak:
  T200Cntr MS
  T200Cntr Net

   

  lub tak:
  T200Cutr MS
  T200Cutr Net

   

  W Nokii 6185/6188 ten test wygląda jak test 21.

  Test 44
  Przez bezpośrednie wejście do tego menu, możesz zmienić wartość aa z 01 (wartości domyślnej) na 00 (albo odwrotnie).


   REVISION
  LEVEL IS aa 
   
  Use menu to 
     change
    Revision
     Level

  W Nokii 6185/6188 ten test wygląda jak test 22.

  Test 45
  Ten test pozwala symulować sytuacje, w których telefon może normalnie odbierać sygnał sieci (jednakże ona nie może otrzymywać żadnych informacji od niego). Symulacja jest bardzo realistyczna (nawet w teście 1 w parametrze ddd pokazuje się gwiazdka przy próbie wykonania połączenia), ale nie całkowicie (w teście 10 przy przekroczeniu czasu ważności licznika T3212 w pierwszym parametrze zamiast numeru TMSI zobaczysz 'xxxxxxxx').

  Zmiana przez bezpośrednie wejście.


  TRANSMITTER 
    ENABLED
   

  (ustawienie domyślne)


  TRANSMITTER 
    DISABLED
   
  Use menu to 
   enable or
    disable
  transmitter

  Po jego włączeniu nie jest możliwe np. uaktualnianie położenia przez telefon (patrz test 64) ani nawiązywanie połączenia. Pozwala to:

  • "zablokować" telefon do czasu jego ponownego włączenia (np. obserwować parametry sieci, ale nie być dostępnym dla innych - jeżeli ktoś zadzwoni w tym czasie do Ciebie, sieć zachowa się tak, jakby Twój telefon był poza jej zasięgiem)
  • szybko przypomnieć sobie numer telefoniczny wpisany do książki telefonicznej (jest zapisany np. na kartce, ale nie pamiętasz, kto Ci go dał): wystarczy zadzwonić, a telefon w czasie wybierania numeru wyświetli nazwę; będziesz ją mógł(mogła) później znaleźć na liście ostatnio wybieranych numerów)

  Test NIE DZIAŁA POPRAWNIE w Nokii 3210, 3310, 7110 i 9110 (prawdopodobnie we wszystkich nowych modelach i wersjach firmware) - można zmieniać jego ustawienie, ale nie daje to rezultatów jak opisane wyżej.

  W Nokii 6185/6188 ten test wygląda jak test 23.

  Test 46

  BAND CLASS a
  CS SUBSTATE
  EM STATEnnn
  TX POWER DB
  • BAND - used cellular system: C= 800MHz CDMA, P=1.9GHz CDMA, A=800MHz AMPS
  • CS SUBSTATE - cellular state: IDLE, CONVE, PAGE, PILOS, TIME_, SYNC_, RELE, etc
  • EM STATE - emiter state: SLOT 1, SCANNING, RATE 1 (8k codec), RATE 2 (13k codec) or EVRC.
  • TX POWER DB - TX power: usually between -75dB and +4dB

  Test 48
  W Nokii 3110 test ten wygląda jak test 7.

  Test 51
  Informacje o karcie SIM

  aaa bbb ccc 
   dddddddd
   e f  gg hh
    i   jjjj
  VSel Bau SAl
  SCond  CStop
  PIN12  PUK12
   ATR  FE/PE

  • aa - wybór napięcia zasilającego kartę SIM (3, 3/5 albo 5)
  • bbb - współczynnik podziału określający prędkość komunikacji telefonu z kartą SIM (372, 64, 32 albo 0) zapisany w ATR (sekwencji wysyłanej przez kartę w odpowiedzi na restart - Answer To Reset). Jeżeli podzielisz częstotliwość zegara (maksymalnie 3,25 MHz = 3 250 000 Hz) przez niego, uzyskasz prędkość transmisji (np. 3 250 000 Hz / 372 = 8736,5 bodów). UWAGA ! NIE JEST MOŻLIWE ZMIENIENIE PRĘDKOŚCI KOMUNIKACJI Z KARTĄ SIM I WPŁYNIĘCIE NA TEN PARAMETR !
  • ccc - informacja, czy możliwe jest zatrzymywanie zegara karty SIM (oszczędza to energię) w trybie czuwania (YES - jest możliwe, NO - niestety nie). Informację tę można również uzyskać (w Nokiach i nie tylko) stosując kod*#SIM0CLOCK# - gdy wyświetli się "SIM clock stop allowed", karta SIM ma tę możliwość. Niektóre Nokie 6110 (zależy to od ich oprogramowania) mogą nie obsługiwać prawidłowo (w ogóle) tego ostatniego kodu (wyświetlają np. "Result unknown"). Telefon wyłącza i włącza zegar karty SIM automatycznie - nie możesz tego robić ręcznie !
  • dddd - informacja o tym, jaki jest preferowany stan zegara karty SIM:

   • UP
   • DOWN
   • DOWN(UP) - tak było w testowanych przeze mnie kartach SIM
   • UP(DOWN)
   • xxxxxxxx

  • e - ilość pozostałych prób wpisywania kodu PIN1. Jeżeli wartość ta przekracza 9, podawana jest tu tylko ostatnia cyfra (np. spotkałem takie karty Tak-Tak). Maksymalna ilość prób zależy od konkretnej karty SIM (może być ustawiona dowolnie), najczęściej jest jednak równa 3. W niektórych kartach SIM można wyłączyć podawanie kodu PIN w ogóle (np. Menu 4-3-1 w Nokii 5110). Jeżeli licznik jest równy 0, telefon pokazuje "Sim card blocked" i pyta się o kod PUK1. Jeżeli kod został wpisany poprawnie, licznik jest zerowany (przyjmuje wartość maksymalną). Włączanie i wyłączanie telefonu go nie zeruje !
  • f - ilość pozostałych prób wpisywania kodu PIN2 (gdy karta SIM nie obsługuje funkcji objętych tym kodem, wyświetla się tu x). To, czy karta może korzystać z tych funkcji, można sprawdzić próbując skorzystać z licznika kosztów rozmów (jeżeli karta nie pozwala, telefon wyświetla 'Nie dozwolone' - 'Not allowed'). Jeżeli chciałeś(aś) z nich korzystać, a karta ich nie obsłuży (wyświetla się tu x), musisz wymienić swoją kartę SIM. Maksymalna ilość prób zależy od konkretnej karty SIM (może być ustawiona dowolnie), najczęściej jest jednak równa 3. Jeżeli licznik ten jest równy 0, telefon pyta się o kod PUK2. Jeżeli natomiast ten kod jest wpisany poprawnie, licznik jest zerowany (przyjmuje wartość maksymalną). Oczywiście nawet wtedy, gdy jest równy 0, można normalnie korzystać z karty SIM (kody PIN2/PUK2 są niezależne od PIN1/PUK1), kiedy znasz PIN1. Włączanie i wyłączanie telefonu go nie zeruje ! Jeżeli karta ma zablokowane kody PIN2/PUK2, to można wejść do menu zawierających obsługiwane przez nie opcje (jedynie po zmianie kolejnych ustawień zobaczymy błąd).
  • gg - ilość pozostałych prób wpisywania kodu PUK1. Maksymalna ilość prób zależy od konkretnej karty SIM (może być ustawiona dowolnie), najczęściej jest jednak równa 10. Telefon pyta się o ten kod, gdy licznik pozostałych prób wpisywania kodu PIN1 jest równy 0 (telefon pokazuje "Sim card blocked"). Jeżeli licznik prób wpisywania również tego kodu jest równy 0, karta może być w ogóle zablokowana (telefon pokazuje "Sim card rejected" - "Karta SIM odrzucona") albo (to zależy od karty) pytać się o kod PUK2. Jeżeli jednak kod ten zostanie wpisany poprawnie, liczniki prób wpisywania kodu PIN1 i PUK1 są zerowane (przyjmują wartości maksymalne). Włączanie i wyłączanie telefonu go nie zeruje !
  • hh - ilość pozostałych prób wpisywania kodu PUK2 (gdy karta SIM nie obsługuje funkcji objętych kodem PIN2, wyświetla się tu xx). Maksymalna ilość prób zależy od konkretnej karty SIM (może być ustawiona dowolnie), najczęściej jest jednak równa 10. Jeżeli jest równy 0, korzystanie z funkcji objętych kodem PIN2 może już być niemożliwe w tej karcie SIM (zgłoś się do operatora po pomoc). Jeżeli dodatkowo byłeś pytany o ten kod, gdy licznik prób wpisywania kodów PIN1 i PUK1 był równy 0 i teraz również licznik prób wpisywania PUK2 jest równy 0, korzystanie z tej karty SIM w ogóle może być niemożliwe (trzeba ją wymienić na nową). Jeżeli natomiast ten kod został wpisany poprawnie, liczniki prób wpisywania tego kodu oraz PIN2 (o ile wpisywałeś PUK2, gdyż PIN2 był zablokowany) jest zerowany (przyjmują wartości maksymalne) ewentualnie liczniki prób wpisywania tego kodu i kodów PIN1 i PUK1 są zerowane (o ile wpisywałeś PUK2 po nieudanych próbach wpisania PIN1 i PUK1). Włączanie i wyłączanie telefonu go nie zeruje !
  • i - licznik powtórzeń ATR (ATR to sekwencja wysyłana przez kartę w odpowiedzi na restart - Answer To Reset) (0-9)
  • jjjj - ilość retransmisji ramki/błędów parzystości w komunikacji z kartą SIM (w przypadku ich wystąpienia jako dwie cyfry pojawia się FE (Frame Error) albo PE (Parity Error), a jako dwie ostatnie ilość retransmisji/błędów)

  W przypadku, gdy w telefonie nie ma karty SIM, w teście tym zobaczymy "ERROR1".

  Jeżeli natomiast telefon ma problemy podczas komunikacji z nią, test ten może wyglądać następująco (parametry i i jjjj są opisane powyżej):

  ERROR1 5  55
  55
    i   jjjj
   

  Parametr CStop (informacja, czy aktualnie zegar karty SIM jest zatrzymany, czy nie) jest pokazywany wyłącznie w pomocy (nie w teście). Po prostu, ktoś o nim zapomniał tworząc oprogramowanie telefonu.

  Jeżeli chodzi o wybór napięcia zasilającego SIMa (pierwszy parametr), to (uwagi dla Nokii 5110 i dla testowanych przeze mnie kart SIM):

  Po włączeniu telefon odczytuje różne informacje z karty SIM (np. ilość wiadomości SMS, numery z książki telefonicznej) - wtedy przy próbie skorzystania z tego, co jest na niej zapisane (np. książki telefonicznej), pokazywane jest "Karta SIM nie gotowa" ("SIM card not ready") - odczyt pierwszego parametru wskazuje 3. Zauważ również, że wtedy telefon nie potrafi wyświetlać nazw przypisanych do numerów z książki telefonicznej (np. gdy dzwonisz), jak również pokazuje, że na karcie SIM nie ma żadnych wiadomości SMS (nawet, gdy faktycznie tam są).

  Później odczyt zmienia się na 3/5 - przypuszczam, że wtedy zegar karty SIM jest włączony.

  Telefon go wyłącza (w teście z powrotem 3), gdy komunikuje się z siecią (zgłaszanie żądań, wysyłanie (odbieranie) SMSów), z uwagi na mniejsze zużycie energii (podobnie w stanie NSPS).

  Jeżeli dzwonisz pod numer z książki telefonicznej (albo przychodzący numer został rozpoznany), do zakończenia rozmowy wskazanie jest znów równe 3/5 (w przeciwnym razie zmienia się na 3). Po zakończeniu rozmowy jest ono zawsze równe 3. Logiczny wniosek: po włączeniu telefon zapisuje w swojej pamięci sumę kontrolną dla wszystkich numerów z książki telefonicznej (wystarczy 7 ostatnich cyfr - na ich podstawie jest dokonywana identyfikacja numerów przez Nokie). Jeżeli suma ta zgadza się z sumą kontrolną numeru, pod który dzwonisz (albo numeru przesłanego przez osobę dzwoniącą), następuje odczyt odpowiedniej nazwy z książki telefonicznej.

  I jeszcze jedna uwaga: bez wykonania połączenia, itp. (patrz wyżej), wartość pierwszego parametru to 3/5 (tracona jest niepotrzebnie energia ? - prawdopodobnie tak (chociaż licznik w teście 20 nie pokazuje żadnej zmiany jej poboru))

  Jeżeli spróbujesz odczytać "Skrzynkę nadawczą" ("Outbox") albo "Skrzynkę odbiorczą" ("Inbox"), telefon nie włącza zegara, jeżeli są puste (i stąd podejrzenie, że informacje o ilości wiadomości są dublowane w pamięci telefonu).

  Dużo informacji o karcie SIM wyświetla również program SIMedit (niestety, po czesku :-( )... Parametry takie jak ATR możesz badać np. programem SIM Scan (dostępny np. na stronie www.net.yu/~dejan albo http://members.tripod.com/~dejank/).

  Jeżeli chcesz uzyskać w telefonie komunikaty "Insert SIM card" ("Włóż kartę SIM") i (czasami) "SIM card rejected" ("Karta SIM odrzucona"), spróbuj wykonać następujące czynności (sprawdzone w Nokii 5110):

  Naciśnij delikatnie uchwyt baterii i zacznij ją bardzo powoli przesuwać do dołu (przestaniesz, gdy usłyszysz cichutki trzask).

  W tym momencie powinieneś już widzieć pierwszy komunikat, telefon zacznie komunikować o kłopotach w komunikacji z kartą (pojawi się "ERROR1" w tym teście)...

  W Nokii 9210 pomoc wygląda następująco:

  VSel Bau SAl
  SCond(CStop)
  PIN12  PUK12
   ATR  FE/PE

  W Nokii 6185/6188 ten test wygląda następująco:

  TASK0 0134  
  TASK1 015C
  TASK2 0138
  TASK3 0170

  Test 52
  Odczytuje zbiory danych z karty SIM

  Read SIM-
  data field  
  to SIM-SCM
   
  Use menu to 
  read SIM-
  data field
  to SIM-SCM

  Ten test pozwala odczytać binarne wartości zbiorów danych z karty SIM do pamięci SIM SCM (SCM = Short Code Memory - książka telefoniczna na karcie SIM).

  Przed użyciem tego testu musisz zapisać adres zbioru w książce telefonicznej na karcie SIM na pozycji 34 (w postaci szesnastkowej) - odpowiednie wartości możesz znaleźć w specyfikacji GSM 11.11.

  Na pozycji 35 w książce telefonicznej zostanie zapisana zawartość zbioru (wyświetlana w notacji szesnastkowej). Długość zbiorów jest różna (maksymalnie wynosi 10 bajtów). Jeżeli wspomniana pozycja książki telefonicznej nie może być przeczytana (jest pusta, itp.), pokazuje się NOT DONE.

  Informacja, czy czytanie podanego zbioru powiodło się, jest zapisywana na pozycji 36 w książce telefonicznej (i wyświetlana przez chwilę na wyświetlaczu).

  Możliwości są następujące:

  OKzbiór został przeczytany poprawnie
  NOT BINARYzły format danych
  NOT FOUNDzbiór danych nie został znaleziony na karcie SIM
  CARD ERRORkarta SIM nie odpowiedziała zgodnie z oczekiwaniami
  NO RIGHTSbrak uprawnień do przeczytania zbioru (PIN2,adm..)
  NOT STOREDnie można zapisać wartości w pozycji 35 książki
  NO ADDRESSnie można przeczytać adresu z pozycji 34 książki
  UNKNOWNniezidentyfikowany błąd

  W obecnych specyfikacjach tylko wymienione niżej zbiory danych istnieją na kartach SIM (w przyszłości może ich być więcej). Niektóre karty SIM mogą nie zawierać niektórych z nich.

  2FE2identyfikacja ICC(10 bajtów)
  6F05ustawienia językowe(variable length)
  6F07IMSI(9 bajtów)
  6F20Ciphering key Kc (czytany z karty po wprowadzeniu PIN)(9 bajtów)
  6F30wybór PLMN(variable length)
  6F31odstęp szukania HPLMN (sieci domowej ?)(1 bajt)
  6F37maksymalna wartość ACM(3 bajty)
  6F38tablica obsługi SIM(2-4 bajty)
  6F41tablica waluty i kosztów jednostki rozmowy(5 bajtów)
  6F45Cell broadcast message identifier selection(variable length)
  6F74kanały kontroli nadawania komórkowego(16 bajtów)
  6F78klasa kontroli dostępu(2 bajty)
  6F7Bzabronione PLMN (zobacz test 7)(12 bajtów)
  6F7Einformacje o położeniu (TMSI, Local Area Information (składa się z MCC, MNC & LAC - są podane w teście 11), ostatni status wykonania Location Update)(11 bajtów)
  6FADAdministrative data(variable length)
  6FAEidentyfikacja Phase GSM(1 bajt)
  6F43status SMS(variable length)
   

  Następne dwa zbiory są zdefiniowane w fazie 2+ GSM do użycia w przyszłości

   

  6F3EGroup Identifier Level 1(variable length)
  6F3FGroup Identifier Level 2(variable length)

  W Nokii 6185/6188 ten test wygląda następująco:

  TASK4 0134  
  TASK5 015C
  TASK6 0138
  TASK7 0170

  Test 53
  Zapisuje zbiór danych na kartę SIM

     Write
   data field
  from SIM-SCM
    to SIM
  Use menu to
  write data
  field to SIM
   

  Ten test pozwala zapisać zbiór danych na karcie SIM

  Przed jego użyciem adres zbioru powinien być zapisany na pozycji 34 książki telefonicznej na karcie SIM (w notacji szesnastkowej) - odpowiednie adresy są podane w specyfikacji GSM 11.11. Wartość zbioru, która ma być zapisana, powinna być natomiast umieszczona (w notacji szesnastkowej) na pozycji 35 w książce telefonicznej karty SIM.

  Rezultat całej operacji zostanie zapisana na pozycji 36 w książce telefonicznej karty SIM i przez chwilę pokazana na wyświetlaczu.

  Możliwości są następujące:

  OKzbiór został przeczytany poprawnie
  NOT BINARYzły format danych
  NOT FOUNDzbiór danych nie został znaleziony na karcie SIM
  CARD ERRORkarta SIM nie odpowiedziała zgodnie z oczekiwaniami
  NO RIGHTSbrak uprawnień do przeczytania zbioru (PIN2,adm..)
  DATA ERRORthe data contents in SCM-location is coded wrongly
  NOT STOREDnie można zapisać wartości w pozycji 35 książki
  NO ADDRESSnie można przeczytać adresu z pozycji 34 książki
  UNKNOWNniezidentyfikowany błąd

  Jeżeli chcesz, aby zmiany zostały uwzględnione, często konieczny jest restart telefonu.

  W Nokii 6185/6188 ten test wygląda następująco:

  TASK8 0134  
  TASK9 015C
  TASK10 0138
  TASK11 0170

  Test 54
  Informacje o blokach pamięci

  aa bb  aa bb
  aa bb  aa bb
  aa bb  aa bb
  aa bb  aa bb
  ResF1  ResF2
  ResF3  ResF4
  ResF5  ResF6
  ResF7  ResF8

  zawartość poszczególnych linijek (informacje o poszczególnych blokach):

  1. 1, 2
  2. 3, 4
  3. 5, 6
  4. 7, 8

  • aa - ilość zarezerwowanych bloków
  • bb - ilość wolnych bloków w najgorszym razie

  W Nokii 6185/6188 ten test wygląda następująco:

  TASK12 0134 
  TASK13 015C
  TASK14 0138
  TASK15 0170

  W Nokii 5210:

  00016 00138 
  70976 09920
  64176 00480
  21344 01180
  Free# Used# 
  Fsize Usize
  FMxSz UMxSz
  MaxUs MaxSz

  Test 55
  Informacje o blokach pamięci (nie ma go we wszystkich modelach - nie mają tak dużej pamięci)

  aa bb  aa bb
  aa bb  aa bb
  aa bb  aa bb
  aa bb  aa bb
  ResF9 ResF10
  ResF11ResF12
  ResF13ResF14
  ResF15ResF16

  zawartość poszczególnych linijek (informacje o poszczególnych blokach):

  1. 9, 10
  2. 11, 12
  3. 13, 14
  4. 15, 16

  • aa - ilość zarezerwowanych bloków
  • bb - ilość wolnych bloków w najgorszym razie

  W Nokii 7110 liczniki kończą się na ResF11, w 6210/6250 na ResF15.

  W Nokii 3110 test ten wygląda jak test 56.

  W Nokii 8210/3310 pomoc do tego testu jest troszkę inna (następny "błąd" ? ;-)):

  ResF9 ResF10
  ResF11ResF12
  ResF13ResF14
  ResSF15ResF1

  i informacje są pokazywane jedynie w pierwszej linijce...

  Test 56
  Informacje o blokach pamięci

   aaaaaa bbb 
   cccccccc

   

   Ptr   Cntr 
   Task

   

  • aaaaaa - wskaźnik do pamięci, skąd została wywołana podwójna dealokacja (w syst. szesnastkowym)
  • bbb - licznik nieudanych dealokacji
  • cccccccc - nazwa zadania, które próbowało wykonać podwójną dealokację bloku pamięci (ich listę znajdziesz w opisie testu 35).

  Ten test zawiera poprawne wartości tylko, gdy licznik bbb jest różny od 0.

  W Nokii 3110 wygląda jak test 57.

  Test 57
  Stan pamięci telefonu przed restartem

  aaaaaaaaaaaa
  aaaaa...
  bbbbbbbb
   
   Status of
   stacks
   Block sets 
   

  • aaaaaa... - stan każdego stosu przed restartem. Pierwsza pozycja oznacza stan stosu 0, druga stan stosu 1, itd. Ostatnia pozycja zawiera stan stosu systemowego (System stack). Ilość stosów zależy od konfiguracji oprogramowania. Możliwe przyjmowane wartości są:

   • 0: stan stosu w porządku (brak przepełnienia) - tak jest normalnie !
   • 1: coś źle (przepełnienie stosu)

  • bbbbbbb - stan każdego ustawienia bloku pamięci przed restartem. Pierwsza pozycja oznacza stan 1 bloku pamięci, 2 2 bloku, itd. Możliwe przyjmowane wartości:

   • 0: wszystko w porządku
   • 1: blok zapełniony - tak jest normalnie !
   • 2: błąd (de)alokacji albo ogólne uszkodzenie pamięci

  Ten test zawiera poprawne wartości tylko, gdy zostało wykonane nieznane przerwanie (ewentualnie miało miejsce przepełnienie stosu). W niektórych telefonach możliwe jest "zmuszenie" ich do wykonania restartu w związku z przepełnieniem stosu (patrz pytanie 9) i obejrzenie działania tego testu...

  W Nokii 6210 test jest większy i zajmuje cały ekran telefonu...

  W Nokii 6185/6188 wygląd testu jest inny:

  16:3A 32:26
  64:18 128:21
  168:14
  264:0E

  Na początek

  [Część 1][Część 2][Część 3][Część 4][Część 5][Część 6][Część 7]

  Instant Flow Max