mwiacek.comColorColor | Mobile  
FAQ - monitor sieci w Nokiach DCT1 - DCT3 (część 7/7) (2002)
Submitted by marcin on Mon 07-Oct-2002

Polski
GSM
Nokia
Polski artykuł

[Część 1][Część 2][Część 3][Część 4][Część 5][Część 6][Część 7]


Test 90

W Nokii 9110 to menu wygląda następująco:

 Cover  aaaa
 CarKit bbbb
 Heads  cccc
 
CoverCnt
CarKitCnt
HeadsetCnt  
 

 • aaaa - ilość otwarć pokrywy
 • bbbb - ilość podłączeń zestawu samochodowego
 • cccc - ilość podlączeń zestawu słuchawkowego

Ponieważ Nokia 9110 jest w 100% sprzętowo zgodna z modelem 6110, zapewne będzie działać ta sama metoda "symulacji" zestawu słuchawkowego i samochodowego (patrz test 75). Ten pierwszy możesz również symulować przez użycie testu 92 (przy czym jego użycie nie zwiększa wartości licznika z tego menu !). Polecam też zapoznanie się ze stroną www.fkn.pl/communicator/software/init.html, na której znajdziesz dokładniejsze informacje na temat symulacji obu zestawów.

W Nokii 9210:

 Cover  aaaa
 CarKit bbbb
 Heads  cccc
 Desks  dddd
CoverCnt
CarKitCnt
HeadsetCnt  
DeskStandCnt

 • aaaa - ilość otwarć pokrywy
 • bbbb - ilość podłączeń zestawu samochodowego
 • cccc - ilość podlączeń zestawu słuchawkowego

takie jest w Nokii 5190:

M:DCS:DO4100
D:HPA:NTM:NC
D:REA:OFS:RU
0000000:000
MODESERVSIM 
DCS AMPSMOD
DPWRAPWRSMC
PRILIST
 

a tak wygląda w Nokii 7110/8210/6210/6250/3310:

PS0 aaaa
EC0 bbbbbbbb
PS1 cccc
EC1 dddddddd
PS0 FFFE
EC0 00000003
PS1 FFF8
EC1 00000002
Page0 Status
EraseCounter
Page1 Status
EraseCounter

 • aaaa - taki sam jak parametr bbbb z testu 92
 • bbbbbbbb - taki sam jak parametr dddddddd z testu 92
 • cccc - taki sam jak parametr bbbb z testu 93
 • dddddddd - taki sam jak parametr dddddddd z testu 93

Prawdopodobnie dotyczy jednej z pamięci telefonów. Parametry "aaaa" i "cccc" pokazują, czy banki tej pamięci są wolne (fffe) czy nie (fff8). Parametry "bbbbbbbb" i "dddddddd" wskazują, ile razy były ony kasowane.

Test 91

W Nokii 9110/9210:

   RESET 
   MISC
  COUNTERS  
 
  Use menu  
  to reset
    misc
  counters

Przez bezpośrednie wejście do tego menu możesz wykasować liczniki z testu 90.

W Nokii 7110/8210/6210/6250/3310 to menu jest inne:

FL  005FC998
E2    0    0
PR   30    1
OM    0 0000
Pomoc z Nokii 7110:

NextEntry
Addr  Length
Small   Long
ErCnt ErMask

i 8210/6210/6250/3310:

 NextEntry
Addr  Length
Small Long  
ErCnt ErMask

Test 92

W Nokii 9110/9210 ten test jest następujący:


  Headset   
    xxx
 
 Use menu to
   toggle
   headset
   ON/OFF

Przez bezpośrednie wejście do tego menu możesz włączyć/wyłączyć profil "headset" dostępny po podłączeniu zestawu słuchawkowego (którego oczywiście nie musisz już mieć) - xxx może przyjmować wartości ON albo OFF. Po jego użyciu nie zwiększają się wartości licznika z testu 90. Polecam też zapoznanie się ze stroną http://my-communicator.com/, na której znajdziesz dokładniejsze informacje na temat dostępności tego profilu w tym telefonie.

Użyj tego menu, jeżeli potrzebujesz funkcji 'Automatic Answer' ('Odbiór samoczynny') polegającej na odebraniu połączenia przez telefon już po jednym dzwonku. Funkcja ta pokazuje się w menu nowszych modeli Nokii tylko przy podłączonym zestawie (w starszych telefonach - np. Nokii 2110i jest dostępna zawsze).

a w Nokii 7110/8210/6210/6250/3310 wygląda następująco:

EP aaaa bbbb
#0      cccc
    dddddddd
eeeeffffffff
EP F0F0 FFFE
#0      0000
    00000003
FFFFFFFFFFFF
Pomoc z Nokii 7110:

EMark PgStat
PgType
EraseCount
PpInd PpECnt

i 8210/6210/6250/3310:

EMark PgStat
      PgType
  EraseCount
PpInd PpECnt

 • bbbb - taki sam jak parametr aaaa z testu 90
 • dddddddd - taki sam jak parametr bbbbbbbb z testu 90

Dotyczy pierwszego banku jednej z pamięci telefonu. Jeżeli jest wolna (parametr bbbb=FFFE), to parametry "eeeeffffffff" są równe "FFFFFFFFFFFF". Parametr "dddddddd" pokazuje, ile razy kasowano dany bank.

Test 93

EP aaaa bbbb
#1      cccc
    dddddddd
eeeeffffffff
EP F0F0 FFF8
#1      0001
    00000002
000000000002
Pomoc z Nokii 7110:

EMark PgStat
PgType
EraseCount
PpInd PpECnt

i 8210/6210/6250/3310:

EMark PgStat
      PgType
  EraseCount
PpInd PpECnt

 • bbbb - taki sam jak parametr cccc z testu 90
 • dddddddd - taki sam jak parametr dddddddd z testu 90

Dotyczy drugiego banku jednej z pamięci telefonu. Jeżeli jest wolna (parametr bbbb=FFFE), to parametry "eeeeffffffff" są równe "FFFFFFFFFFFF". Parametr "dddddddd" pokazuje, ile razy kasowano dany bank.

W Nokii 9210 jest on inny:

  Power on
 CMT wakeup 
  enabled
 
Use menu to 
  toogle
   state
  ON/OFF

Przez bezpośrednie wejście pozwala on ustawić, aby moduł telefonu być automatycznie włączany po każdym wyjęciu baterii lub softwarowym resecie (np. użyciu Task Managera)

Test 94

Test w Nokii 3210:

Vo:  aaa bbb
Pins:      c
Mode:   dddd
State:  eeee
V: Req ADC  
Pin Status
Mode
Band Ch

 • dddd - jedna z przyjmowanych wartości to AUTO
 • eeee - przyjmowane wartości to GS05, GS09, PS01

i 7110/6210/6250:

IN E111 F000
ST      0000
        0000
        0000

Pomoc z Nokii 7110:

InExc  InRec
      EmuErr
      EnvErr
      RecEr

i Nokii 6210/6250:

InExc InRec
      EmuErr
      EnvErr
      RecErr

W Nokii 9210:

DEALLOC:   0
EEPROM:    0

 

Error
counters    

 

Test 95

W Nokii 3210:

1:aaa 4:ddd 
2:bbb 5:eee
3:ccc 6:fff
 
6 lowest
values at   
shut down
 

i nowszych wersjach oprogramowania Nokii 6210 (na pewno 5.17 i nowsze):

GSM pwrcls: 
4(2W)
Modified:No
 
Curr Band-3 
Pwr-Cls
(Watt)
Pwr-Cls Mod

W Nokii 9210:

   0      0
   0      0
00000000  00
00000000  00
OpCod AccVio
Aligm PageFa
CodeAdd Exec
DataAdd CPSR

Test 96

W Nokii 3210:

VCX0ADC: aaa
TEMP(C):  bb
TEMP(K): ccc
 
ADC VALUE
RF TEMP(C)
RF TEMP(K)  
 

 • ccc - temperatura licznika bb (tylko, że w stopniach Kelwina: K = C + 273)

i 7110:

Co: 49 A: 279
Tu: 49 K: 305
Of:  0  C:+32
V5:  2
Contrast ADC
Tuned Kelvin
Offset     C
 

W Nokii 9210:

            

 
 

Crash Info  

 
 

Test 98

WR  00000000
      0 0000
ER  00000000
        0000

Pomoc z Nokii 7110:

WrErrCnt    
WrRtry WrSta
ErErrCnt
ErSta

i 6210/6250:

    WrErrCnt
WrRtry WrSta
    ErErrCnt
       ErSta

Test 99

W Nokii 8810 wygląda tak:

ENTERING   
FBUS
MODE
 
Switches    
phone
to FBUS
mode

Prawdopodobnie służy do "włączenia" obsługi protokołu FBUS w miejsce normalnie używanej podczerwieni. Niestety nie mam na ten temat dodatkowych informacji...

a takie jest w Nokii 7110:

Ead:aaaa    
Mod:bb
MODE: cccc
 
EAD value   
Acc. status
FBUS mode
 
 • bb - rodzaj podłączonych do telefonu akcesoriów dźwiękowych (przykładowe wartości: HP przy stanie normalnym, HD przy zestawie słuchawkowym - np. HDC-9P). W innych telefonach ta informacja jest podawana w teście 75
 • cccc - "FBUS" przy połączeniu kablem FBUS lub MBUS od starszych modeli Nokii (5xxx, 6xxx) albo poprzez Irdę

Bardzo podobne jest w Nokii 6210/6250:

Ead: 03FF   
Mod: HP

 

EAD value   
Acc. status

 

W Nokii 9210:

    0    0  
    0    0
   24   24
    0    0
CCove PDAdis
BatLatch BSI
Bmax    Bmin
TxOnTime MMC

Test 100

Test z Nokii 9110:

a  b 
c  ddd    e 

 

UWS DWS
T1   N1   T2

 

i 7110/6210/6250:

004D63   5.0
0018D1   1.6
05B1DD  94.0
 
MemUseT %Use
MemRelT %Rel
MemUnuT %Unu
 

Informacje o wykorzystaniu pamięci telefonu. W tym momencie nie jestem pewien, o jaką dokładnie pamięć chodzi (po dodaniu wpisu do książki telefonicznej prawdopodobnie jest tutaj podawana pamięć książki)

W Nokii 8210/3310 jest jeszcze inny (informacje o głosowym wybieraniu numerów):

ND  a  b  c
    d  e  f
 
ggggg hhhhhh
ND  2  1  0
    0  0  0
 
02.81 120399
ND mm cs ps 
   ss po da
 
Vers: Date:
 • a - ilość nagranych próbek w telefonie. Maksymalnie może wynosić 8 (w Nokii 8210/3310) lub 10 (w Nokii 6210). Jest także pokazywana w teście 101 i teście 102 (w Nokii 8210/3310) albo teście 108 i teście 109 (w Nokii 6210)
 • c - informacja o tym, czy funkcja rozpoznawania głosowego była używana od włączenia telefonu:
  • 0 - nie była używana
  • 1 - nie rozpoznano próbki głosowej albo używano funkcji Zapisz/Odtwórz
  • 5 - rozpoznano próbkę głosową
  • 7 - użytkownik wyszedł z menu rozpoznawania próbek głosowych
  • 8 - w trakcie połączenia głosowego
 • ggggg - wersja oprogramowania obsługującego funkcję wybierania głosowego (?)
 • hhhhhh - data oprogramowania obsługującego funkcję wybierania głosowego (?)

Wartości liczników (z wyjątkiem parameteru "a") nie są zapisywane w EEPROMIE, kiedy telefon jest wyłączany.

UWAGA: w niektórych telefonach (np. Nokii 3310) przed oddaniem do serwisu w celu wymiany oprogramowania lepiej usunąć WSZYSTKIE próbki głosowe. W przeciwnym razie pamięć na nie może zostać zmiejszona o tyle wpisów, ile próbek głosowych było w pamięci w momencie oddawania telefonu do serwisu (np. w Nokiach 3310 z dwiema próbkami w momencie oddawania do serwisu, po tej operacji można było zapisać maksymalnie 6 próbek, licznik "a" pokazywał 2, podczas gdy telefon w Menu 1-10 twierdził, iż nie ma żadnych próbek w pamięci).

Test 101

Test z Nokii 9110/9210:

  aaaaaaaa
  bbbbbbbb
  cccccccc  
  dddddddd
TX Frame Cnt
RX Frame Cnt
TX Retx Cnt
RX Tetx Cnt

Wszystkie wartości są podawane w cyfrach szesnastkowych.

i 7110/6210/6250:

#0  0  #1  0
#2  0  #3  0
#4  0  #5  0
 
Pn LoCPn LoC
Pn LoCPn LoC
Pn LoCPn LoC
 

W Nokii 8210/3310 jest jeszcze inny (informacje o nagrywaniu próbek głosu do wybierania głosowego numerów):

Train
   a   b   c
dddd    eeee
ffff    gggg
Train
   0   0   2
   0       0
0000    0000
Train
   r  ii  mm
strt    durn
minm    maxm
 • a - ilość nieudanych prób nagrania próbek (zwiększa się np. gdy telefon nie rozpoznał głosu do nagrania)
 • b - ilość nagranych próbek, gdy test był włączony
 • c -ilość nagranych próbek w telefonie. Maksymalnie może wynosić 8 (w Nokii 8210/3310) lub 10 (w Nokii 6210). Jest także pokazywana w teście 100 i teście 102 (w Nokii 8210/3310) albo teście 107 i teście 109 (w Nokii 6210)
 • dddd - informacja, jak głośny był głos na początku nagrywanej ostatniej próbki (im wyższa wartość, tym bardziej głośny) (?)
 • eeee - informacja, jak głośny był głoś w czasie nagrywania ostatniej próbki (im wyższa wartość, tym bardziej głośny) (?)
 • ffff,gggg - następne parametry charakterystyczne dla każdej próbki (wartości szesnastkowe ?)

Wartości liczników (bez parametru "c") nie są zapisywane w EEPROMIE, gdy telefon jest wyłączany.

UWAGA: w niektórych telefonach (np. Nokii 3310) przed oddaniem do serwisu w celu wymiany oprogramowania lepiej usunąć WSZYSTKIE próbki głosowe. W przeciwnym razie pamięć na nie może zostać zmiejszona o tyle wpisów, ile próbek głosowych było w pamięci w momencie oddawania telefonu do serwisu (np. w Nokiach 3310 z dwiema próbkami w momencie oddawania do serwisu, po tej operacji można było zapisać maksymalnie 6 próbek, licznik "c" pokazywał 2, podczas gdy telefon w Menu 1-10 twierdził, iż nie ma żadnych próbek w pamięci).

Test 102

Test z Nokii 9110:

aaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbb
ccccccccccc
 
Data call
flow control
info
 

Z Nokii 9210:

Data call   
type:
PSTN
 
Data call   
type

 

W Nokii 8210/3310 jest jeszcze inny (informacje o rozpoznawaniu głosu w funkcji wybierania głosowego numerów):

Recog a    b
 c dddd eeee
 f gggg hhhh
 i jjjj kkkk
Recog 0    2
 0 0000 0000
 0 0000 0000
 0 0000 0000
Recog r   mm
i1 scr1 minm
i2 penH maxm
i3 penL penC

b - ilość nagranych próbek w telefonie. Maksymalnie może wynosić 8 (w Nokii 8210/3310) lub 10 (w Nokii 6210). Jest także pokazywana w teście 100 i teście 101 (w Nokii 8210/3310) albo teście 107 i teście 108 (w Nokii 6210)

2 linia - informacja o ostatniej rozpoznanej próbce (c=numer próbki)
3 linia - informacja o przedostatniej rozpoznanej próbce (f=numer próbki)
4 linia - informacja o jeszcze wcześniej rozpoznanej próbce (i=numer próbki)

Wartości liczników (bez parametru "b") nie są zapisywane w EEPROMIE, gdy telefon jest wyłączany.

UWAGA: w niektórych telefonach (np. Nokii 3310) przed oddaniem do serwisu w celu wymiany oprogramowania lepiej usunąć WSZYSTKIE próbki głosowe. W przeciwnym razie pamięć na nie może zostać zmiejszona o tyle wpisów, ile próbek głosowych było w pamięci w momencie oddawania telefonu do serwisu (np. w Nokiach 3310 z dwiema próbkami w momencie oddawania do serwisu, po tej operacji można było zapisać maksymalnie 6 próbek, licznik "b" pokazywał 2, podczas gdy telefon w Menu 1-10 twierdził, iż nie ma żadnych próbek w pamięci).

i w Nokii 6210/6250:

Pn LoCPn LoC
Pn LoCPn LoC
Pn LoC
 

Test 103

W Nokii 7110:

100    0  00
PoolS 01EA6E
RsrvS 031386
 
%FW %BW FrCo
PoolSizeLeft
Reservations
 

i 6210/6250:

92   8  00  

 
 

%FW %BW FrCo

 
 

Z Nokii 9210:

Incoming    
call type:
Speech
 
Incoming
call type   

 

Test 104

LOG 00000000
COD 00000000
WrA 00000000
RdA 00000000
ErrorLogAddr
ErrorCode
WrErrorAddrs
RdErrorAddrs

Test 105

WrC 00000000
RdC 00000000
Group     00
Index   0000
DevWrErrorCo
DevRdErrorCo
CallingGroup
CallingIndex

Test 106

W Nokii 7110:

RtyDaRd 0000
RtyDaWr 0000
RtyHeRd 0000
RtyHeWr 0000
RtyDataRead
RtyDataWrite
RtyHeadRead
RtyHeadWrite

i 6210/6250:

GT-Call 0000
GT-Ok   0000
Cl-Task 0000
RtyHewr 0000
Call To BGOT
Success BGOT
CleanUpTask
RtyHeadWrite

Test 107

W Nokii 7110:

  1  1  1  1
LLRS: 000000
DchsmEr:0000
 
PB GB  HB PB
LastLostSize
DtChsmErrCo
 

W Nokii 6210/6250 zawiera informacje o głosowym wybieraniu numerów:

ND  a  b  c
    d  e  f
ggggg hhhhhh
 
ND  2  1  0
    0  0  0
02.93 030300
 
ND mm cs ps 
   ss po da
Ver   Date
 
 • a - ilość nagranych próbek w telefonie. Maksymalnie może wynosić 8 (w Nokii 8210/3310) lub 10 (w Nokii 6210). Jest także pokazywana w teście 101 i teście 102 (w Nokii 8210/3310) albo teście 108 i teście 109 (w Nokii 6210)
 • c - informacja o tym, czy funkcja rozpoznawania głosowego była używana od włączenia telefonu:
  • 0 - nie była używana
  • 1 - nie rozpoznano próbki głosowej albo używano funkcji Zapisz/Odtwórz
  • 5 - rozpoznano próbkę głosową
  • 7 - użytkownik wyszedł z menu rozpoznawania próbek głosowych
  • 8 - w trakcie połączenia głosowego
 • ggggg - wersja oprogramowania obsługującego funkcję wybierania głosowego (?)
 • hhhhhh - data oprogramowania obsługującego funkcję wybierania głosowego (?)

Wartości liczników (z wyjątkiem parameteru "a") nie są zapisywane w EEPROMIE, kiedy telefon jest wyłączany.

Test 108

W Nokii 7110:

FF:FF FF:FF 
FF:FF 00:00
FF:FF FF:FF
FF:FF FF:FF
Link&LID 0-1
Link&LID 2-3
Link&LID 4-5
Link&LID 6-7

W Nokii 6210/6250 jest taki sam jak test 101 w Nokii 8210...

Test 109

Recog r   mm
i1 scr1 minm
i2 penu maxm
i3 penl curp

i jest związany z wybieraniem głosowym numerów...

Test 110, 111, 112, 113, 114, 115 (115 TYLKO W NOKII 7110!)

 a bbbbccccc
dddddd eeeee
ffffff ggggg
 h  i j kkkk
 0 FFFE  0.0
000002   0.0
000000 100.0
 3  1 0 FFE0

Pomoc w Nokii 7110:

Pn  Sta %Use
EraseCn %Rel
NextRec %Unu
Cu Cl Cc MmC

i 6210/6250:

 Pn Sta %Use
EraseCn %Rel
NextRec %Unu
Cu Sl Cc MnC

Generacja 6210/6250/7110 i nowsze modele Nokii zawierają WSZYSTKIE ustawienia i dane (książkę telefoniczną, SMS, dzwonki, etykiety głosowe, wap, etc.) w pamięci flash jako część EEPROMu. Część ta nazywana jest PMM (nie znam oficjalnego tłumaczenia - nieoficjalnie to być może "Post Multiple Memory"). Testy te zawierają prawdopodobnie informacje o kolejnych bankach PMM:

 • a - numer banku
 • bbbb - pokazuje, czy bank jest używany (fff8 w Nokii 6210/7110) czy nie (fff0 w Nokii 6210, fffe w Nokii 7110)
 • ccccc - zajętość [%]
 • dddddd - erase counter (licznik kasowań)
 • eeeee - ilość zwolnionej pamięci [%]
 • ffffff - następna (wolna pozycja w banku ?) pozycja podana jako adres absolutny
 • ggggg - ilość wolnego miejsca [%] (wraz z ccccc daje 100%)

W Nokii 9210 test 110 wygląda jak test 100 w Nokii 6210, test 111 jak test 101 w Nokii 6210, test 112 wygląda następująco:

100   0  00
PoolS 003CC7
RsrvS 0022B6
 

%FW %BW FrCo
PoolSizeLeft
Reservations
 

Test 117, 118, 119

Ea bbbb     
cccccc

 

E0 FFF8     
00001A

 

Ptn Sta     
EraseCount

 

Informacja o bankach PMM ?

 • a - 0, 1 lub 2
 • bbbb - FFFF8 (bank używany ?) lub FFFE (bank pusty ?)
 • cccccc - 00001A lub 00001B

Test 120, 121, 122, 123

Informacje o bankach PMM w Nokii 9210. Wygląd testów jak wygląd testów 110-115, oznaczenie bloku pustego to FFFE (jak w Nokii 7110)

Test 129

Test z Nokii 3315:

           0
           0
    00000000
 
OK COUNT
ERR COUNT
ERR ADD
FLASH TEST  

Test 130

Test z Nokii 7110:

aaa   bbbbbb

 
 

Slide   Open

 
 

 • bbbbbb - licznik otwarcia klapki telefonu (szesnastkowy)

i 3310:

DSP_RST:aaaa
CS: bbbbbbbb
 cc dd ee ff
0000    gggg
DSP_RST:0000
CS: 00000000
 00 00 00 00
0000    0000
DSP resetcnt
CStandbyLoss
 sw as pw st
BadPwr insim

i nowszych wersjach oprogramowania Nokii 6210 (na pewno 5.17 i nowsze):

LRW-1 SW:
XXXXXX
PN mode
NOT DETECTED
Shows
Connectivity
Battery
information.

Dotyczy modułu BlueTooth (w konkretnym przypadku nie było go w telefonie).

Test 131

STO:aaaaaaaa
NB:bbLB:cc
HOF:dddddddd
eeee ZR:ffff
STO:00000000
NB:00LB:00
HOF:00000005
0000 ZR:05CA
Stack overfl
NoBuf LongBu
HandOver Cnt
HOfail ZonFa

 • dddddddd - sumaryczna ilość handoverów z testu 41 (?). Niestety nie zawsze się zgadza (błąd firmware ?)

Wartości w formie szesnastkowej...

Test 132

BS: aaaaaaaa
MO: bbbbbbbb
DRC:cccccccc
TIM:dddddddd
BS: 00000000
MO: 00000005
DRC:00000000
TIM:00000000
BS_Call Cnt
MO_Call cnt
Dropped call
Call time

 • aaaaaaaa - ile razy odebrano rozmowę z Twojego telefonu. W przeciwieństwie do parametru MTOK z testu 63 nie można go wyzerować z menu telefonu
 • bbbbbbbb - ile razy z powodzeniem wykonano połączenie wychodzące z Twojego telefonu. W przeciwieństwie do parametru MOOK z testu 63 nie można go wyzerować z menu telefonu. Co najciekawsze: licznik ten może mieć większą wartość niż parametr MOOK z testu 63 (błąd firmware ?)
 • dddddddd - licznik pokazujący, ile sekund rozmawiano z telefonu. Nie działa we wszystkich wersjach oprogramowania

Wartości liczników w formie szesnastkowej...

Test 133

BFu:aaaaaaaa
ChC:bbbb  cc
StB:
NSe:
BFu:00000002
ChC:0004  00
StB:
NSe:
FullChargCnt
ChaCon Wrong
Standby time
NoServTimer

 • aaaaaaaa - ile razy wyświetlano komunikat o pełnym naładowaniu baterii (przy poprawnym jej naładowaniu - np. komunikacie FullM w teście 20; jak również błędzie - np. komunikacie MaBFD w tym samym teście). Licznik nie zwiększa swojej wartości, gdy telefon jest wyłączony.
 • bbbb - ile razy podłączano ładowarkę. Licznik zwiększa swoją wartość w dwóch przypadkach (za każdym razem, gdy to zrobisz):
  1. telefon jest włączony, podłączasz ładowarkę
  2. telefon jest wyłączony, podłączasz ładowarkę i włączasz telefon
  Nie zwiększa się, gdy telefon jest wyłączony.

Test 140

W Nokii 6250:

AVC:  02    
SLM:  00
VOL:  09
 
AVC state
SLM  state
BIAS  volume
 

Druga linijka zmienia się na 02, gdy włączony jest miernik natężenia głosu.

i 8210/5210:

Driver nr:01
ManuDeviAddi
00B000480000
 
Return value
from MFS

 

Test 240
Chociaż nie pokazuje żadnych informacji, jego użycie wywołuje:

 • wyzerowanie liczników zerowanych przez bezpośrednie wejście do testu 40, testu 60 i testu 80
 • włączenie licznika czasu z testu 82 (to samo można uzyskać przez bezpośrednie wejście do testu 81).

Test 241
Menu monitora w Nokii 5110

Wyłącza monitor sieci (tzn. wyłącznie usuwa z telefonu jego menu) ! Do jego ponownego włączenia będziesz musiał(a) użyć metod opisanych w punkcie Jak go włączyć ? Być może po jego użyciu potrzebne będzie wyłączenie i ponowne włączenie telefonu (żeby zaczęły działać strzałki góra/dół). Może się również okazać, iż wspomniane strzałki będą działać wyłącznie wtedy, gdy monitor zdeaktywujesz programem (z komputera)...

Test 242

Włącza okrojony monitor sieci (tylko testy od 1 do 19). Do włączenia pełnej wersji monitora będziesz musiał(a) użyć metod opisanych w punkcie Jak go włączyć ? (telefon nie pozwoli użyć testu 243, który normalnie włącza pełną wersję monitora - będziesz go mógł(mogła) podać jedynie w programie w komputerze uaktywniającym monitor).

Test 243
Włącza pełen monitor sieci.

Test 250
Według angielskich opisów czyści informacje z testu 57 (ja tego nie zauważyłem).

Test 497
Prosta arytmetyka pokazuje, że wywołanie tego menu ma takie same skutki jak użycie testu 241 (wyłącza monitor sieci). Niektóre jednak strony (np. www.versamart.com/Nokia5110/nokia5110code.shtml piszą, że:

The tips needs Net Monitor enabled.
Be aware that the trick wil remove Netmonitor in some
sw versions like v4.73 and v5.04.

 1. Laungh the NetMonitor in your Nokia 51xx / 61xx
 2. Execute the test number 497
 3. Free calling for about 90 sec should now have been activated.

The trick has not been confirmed working yet.

W wolnym tłumaczeniu może to oznaczać: wejdź bezpośrednio do tego testu, a przez (około) 90 sekund będziesz mógł(mogła) bezpłatnie dzwonić.

Myślę, że jednak jest to swego rodzaju żart...

Na początek

13. Można też użyć programu...


Są już programy, które pozwalają śledzić niektóre z tych parametrów na ekranie komputera (telefon musi być oczywiście z nim połączony kablem):

 • program Andreasa Schmidta (www.aschmidt.de/): wyświetla on na ekranie komputera to, co pokazuje telefon w wybranym teście i pozwala śledzić BTSy (m.in. porównywać moc ich sygnału).
 • Gammu: projekt udostępniany przez autora tego FAQ daje pełen dostęp do tych informacji
 • gnokii: tak nazywa się projekt (oficjalna strona - www.gnokii.org) i oprogramowanie (najnowsze wersje - ftp://ftp.linux.cz/pub/linux/people/pavel_janik/Gnokii/), które ma ambicję stać się Nokia Cellular Data Suite w Unixie i Linuxie. Już teraz wyświetla ono podobne informacje do tych podawanych przez program wymieniony wcześniej (LAC i CID komórek) oraz programu Andreasa Schmidta.
 • Logo Manager (http://www.logomanager.co.uk) w wersji zarejestrowanej pozwala wyświetlać wyglądy testów monitora.
 • autorstwa N. Hüttischa (www.nobbi.com/). Może działać też np. z Siemensem C10. Jeśli chodzi o Nokię, wymagany jest niestety Nokia Cellular Data Suite. Po rozpakowaniu musisz zmienić w pliku monitor.ini (jest w archiwum z pobranym programem) parametr comport (podajesz tam numer portu, pod którym masz w systemie modemy 'Nokia GSM Data' i 'Nokia GSM Voice'). I już... Myślę, iż nie będziesz miał teraz problemów z rozpoznaniem wyświetlanych parametrów...
 • http://www.club.cz/nokia.monitor/ - program o podobnych do poprzedniego możliwościach
 • Logo Express (http://memsu1.iam.ntu.edu.tw/~jrywu/ albo http://logoexpress.bizland.com/): również pokazuje LAC i CID komórek.
 • dostępne pod adresem http://members.tripod.com/smssend/gsm_csq.htm (wersje pod PSIONa, DOSa i Windows): rysują one wykres poziomu sygnału sieci (na podstawie sygnału z telefonu), działają chyba tylko z Nokiami 6xxx.
 • WinTesla: ten komercyjny program serwisowy podaje bardzo dużo różnych i szczegółowych danych (tak przynajmniej wynika z opisów na różnych stronach)
 • oprogramowanie spod adresu http://members.tripod.de/gsmplanet/psion.html do Psiona 5mx (MX 218) oraz Psiona Revo. Program wymaga sciągnięcia dodatkowego oprogramowania obsługującego port IrDA (dostępne pod adresem: http://www.symbiandevnet.com/downloads/opl/projectopx/scomms.zip) Działa z telefonami: Nokia: 7110, 6210 oraz 8210, jak i z telefonami Siemens S35i oraz S25. W zależności od telefonu, dostępne są różne opcje monitoringu sieci.
 • PC-Locals w wersji 1.3: tutaj dostępne są dwie możliwości:

  1. w oknie, w którym normalnie aktywowany jest monitor sieci, wpisujesz po prostu numer testu - komputer pokazuje to, co wyświetliłby w teście o tym numerze telefon.
  2. uruchomienie monitora dostępnego w programie. Należy:

   1. wybrać menu 8 (Event Trace)
   2. wybrać menu 9 (Load TRC file)
   3. wpisać nazwę pliku TRC (z PC-Locals w wersji 1.3 rozpowszechnionej w Internecie jest dostępny plik nse3_433.trc dla Nokii 6110 z oprogramowaniem 4.33) odpowiednią dla modelu telefonu i jego oprogramowania (albo nacisnąć Enter i wybrać odpowiedni plik). Jeżeli wersja z pliku i wersja telefonu nie zgadza się, komputer upewni się, że chcemy załadować wybrany plik (nie spowoduje to żadnych skutków typu uszkodzenie telefonu; niemniej jednak parametry wyświetlane przez program mogą nie zgadzać się z parametrami dostępnymi w monitorze telefonu).
   4. wybrać menu 1 (MCU Events)
   5. zmienić status zdarzeń, które chcemy śledzić w oknie Trace - robi się to szarym klawiszem + po prawej stronie klawiatury (można wyłączyć śledzenie zdarzenia, włączyć normalne albo rozszerzone śledzenie). Jeżeli chcemy, aby był dostępny monitor wyświetlany po naciśnięciu klawisza F8, musimy włączyć śledzenie CONSTANT_WINDOW_TRA (zmienić na NORM albo EXT).
   6. wybrać menu 2 (Event Control) i zmienić na On.
  3. W oknie "Trace" będą teraz wyświetlane monitorowane zdarzenia. Parametry sieci możesz też obserwować po naciśnięciu F8. Menu 6 (Break Trace Functions) przerywa monitorowanie zdarzeń.

Jeżeli interesują Cię komendy używane przez wspomiane programy od odczytywania testów monitora sieci, tutaj znajdziesz adresy strony WWW z ich opisami.

Na początek

14. Czy można korzystać z monitora sieci, gdy nie ma w telefonie karty SIM, nie został podany jej PIN lub jest nieaktywna ?


Według założeń standardu GSM telefon komórkowy zawsze powinien pozwalać skorzystać z numeru alarmowego (z reguły 112) - nawet wtedy, gdy został zablokowany (tzn. gdy operator nie pozwala korzystać w swojej sieci telefonowi o takim IMEI) albo nie ma w nim karty SIM (ewentualnie jest ona również zablokowana). Wymogi te powodują, że od momentu włączenia Twoja Nokia wyszukuje dostępne sieci komórkowe. Istnieją już programy (patrz w Można też użyć programu...), które wyświetlają na ekranie komputera to, co pokazałby w danym momencie telefon w podanym teście. Innymi słowy: jeżeli podłączysz Nokię do komputera kablem i użyjesz np. Pc-Locals 1.3 albo programu Andreasa Schmidta, możesz sobie oglądać różne dane podawane normalnie w menu "Net Monitor". W niektórych telefonach (sprawdzałem to np. w Nokii 5110) możesz uzyskać do tego menu (w ogóle, do menu telefonu) używając gnokii/mygnokii/gammu: należy wysłać do telefonu sekwencję dtmf (np. uruchmiając gnokii z parameterem "--senddtmf sekwencja", gdzie sekwencja składa się z dowolnych liczb).

Dopiero po wpisaniu PINu masz możliwość "normalnego" skorzystania z menu "Net monitor" z klawiatury telefonu (o ile oczywiście zostało wcześniej uaktywnione) i wszystkich dostępnych w nim ustawień oraz testów (przykładowo: dopiero wtedy w teście 6 pokażą się sieci "preferowane" oraz "zabronione"). Ciągle też można wyświetlać testy używając wymienionych programów (co jest np. przydatne, gdy chcesz monitorować stan sieci i nie tracić identyfikacji dzwoniących do Ciebie osób albo sprawdzić rodzaj użytego kanału po wpisaniu PINu) - ich działanie jest niezależne od tego, czy w telefonie masz uaktywnione menu "Net monitor" i który test jest w nim wyświetlany.

Dane karty SIM możesz natomiast odczytać w teście 51 (o ile oczywiście test ten dostępny w Twojej Nokii) używając wspomnianych programów niezależnie od tego, czy został jej podany PIN czy nie. Jeżeli nie została ona włożona do telefonu, zobaczysz tam "ERROR1".

Przy użyciu zdeaktywowanej karty SIM masz oczywiście dostęp do testów z menu telefonu (o ile oczywiście menu monitora zostało uaktywnione). Sieć karty jest normalnie monitorowana. Telefon próbuje się z nią skomunikować tylko raz po włączeniu (monitor pokazuje, że używane są kolejno kanały CCCH, AGCH, SDCC (odświeżane jest wtedy TA), BCCH i CCCH - wszystko jak przy normalnej karcie SIM). Później jest to niemożliwe, cała operacja jest natomiast powtarzana po resecie telefonu. Z wiadomych względów na jego ekranie nie ma nazwy monitorowanej sieci ani jej cellinfo. Ciekawostką jest natomiast, że można normalnie np. używać test BTS...

Na początek

15. W jaki sposób mogę wyłączyć monitor sieci ?


telefony GSM/DCS/PCS:

Menu monitora w Nokii 5110 Należy wybrać w telefonie test 241 ewentualnie użyć któregoś z opisanych w punkcie Jak go włączyć ? programów (podajesz tam numer 241, wybierasz opcję "OFF" czy coś podobnego...).

telefony TDMA 800/TDMA 1900:

Wejdź do menu służącego do programowania NAM (kod *3001#12345# - niektóre źródła podają, że zamiast 12345 należy wpisywać kod zabezpieczający (security code) telefonu), ustaw "Field Test display" na "Off"/"Disable" i zresetuj telefon.

Na początek

16. Czy powinienem wyłączyć monitor sieci przed oddaniem telefonu do serwisu ?


Standardowo (fabrycznie) telefony Nokia nie mają włączonego monitora. Jeżeli więc oddasz swoją słuchawkę do serwisu, ktoś może uznać, iż robiłeś(aś) z nią różne "dziwne" rzeczy (oczywiście tak nie musi być - zależy to od serwisu i osób, które będą naprawiać Twoją słuchawkę)... Myślę jednak, iż warto sobie oszczędzić (ewentualnych) kłopotów z tym związanych i po prostu zdeaktywować menu monitora przed jej oddaniem do niego (powtarzam: nie jest to konieczne, niemniej jednak po co mieć później jakieś problemy ?)...

Na początek

17. Czy po wyłączeniu monitora sieci będę go mógł włączyć ponownie ?


TAK ! Włączanie (i wyłączanie) monitora sieci możesz powtarzać w nieskończoność (a nawet raz więcej ;-))

Na początek

18. Czy monitor sieci jest dostępny także w analogowych Nokiach ?


Tak, jest on dostępny w większości Nokii (niezależnie od systemu, w którym działają).

Na początek

19. Czy monitor sieci pozwoli na używanie telefonu podobnie jak radiostacji ?


Nie - jeżeli chcesz sobie bezpłatnie rozmawiać z osobami znajdującymi się blisko Ciebie, musisz mieć np. radiostację albo telefon bezprzewodowy.

Na początek

20. Dlaczego w moim telefonie jest znacznie mniej testów niż zostało tutaj opisane ? Czy mogę zwiększyć ich ilość ?


Ten FAQ dotyczy i wymienia testy z RÓŻNYCH modeli Nokii. Jeżeli chcesz powiększyć ich ilość, będziesz musiał(a) wymienić więc telefon na taki, który ma bogatszy monitor (np. Nokię 7110) albo zmienić w nim oprogramowanie na nowsze - czasami, jak np. w Nokii 5110, uzyskasz AŻ 1 test (oprogramowanie 5.04 i nowsze mają dodatkowy test 89).

Jeżeli natomiast masz TYLKO 19 pierwszych testów, masz uaktywniony TYLKO podstawową wersję monitora - włącz sobie pełną (tutaj jest więcej informacji na ten temat).

Czasami można też znaleźć konkretne egzemplarze telefonów, w których jest bardzo mało testów. Przykładowo: czytałem o Nokii 6110 z oprogramowaniem 5.48, w której nie można było uaktywnić rozszerzonego monitora, a niższe testy nie miały bardzo wielu parametrów (np. test 7 był zupełnie pusty). W takich "wypadkach" tłumaczenie jest jedno: do telefonu wgrano "niepełne" oprogramowanie. Należy go oddać do serwisu, żeby tam wgrano je powtórnie...

Na początek

21. Czy mogę stwierdzić z pomocą monitora sieci, gdzie znajduje się mój rozmówca ?


NIE. Dane takie znajdują się wprawdzie w rejestrach sieci, ale nie są przesyłane do Twojego telefonu. Monitor sieci pozwala natomiast (przynajmniej teoretycznie) na określenie parameterów dźwięku, jaki jest przesyłany z jego telefonu...

Na początek

22. Czy mogę stwierdzić z pomocą monitora sieci, gdzie się znajduję ?


Jest to możliwe tylko z pewną dokładnością. Dlaczego ?

Telefon może odczytać dane potrzebne do identyfikacji BTSów takie jak ich numery (patrz test 11) czy TA (patrz test 1), ale odczyt TA nie musi oznaczać odległości od BTSa w linii prostej (sygnał może się załamywać) i ciągle niemożliwe jest poznanie, w którą stronę (pod jakim kątem) są umieszczone BTSy, których sygnał odbiera Twój telefon. Jednym słowem, można określić jedynie obszar, w którym sie znajdujesz (w miastach, gdzie BTSy są ustawione gęściej, będzie to dokładniejsze). I może to być zrobione przez Ciebie lub przez Twojego operatora...

Opracowanie dotyczące metod wprowadzenia dokładnej lokalizacji abonentów w GSM: www.willassen.no/msl/

Na początek

23. Co to są kody monitora sieci ?


Czasami czytam ogłoszenia z prośbą o kody monitora sieci i nie wiem, o co chodzi. Po prostu: w Polsce używane są głównie telefony GSM/DCS, w których nie ma raczej jakichś "tajnych" kodów aktywujących monitor... Jeżeli chodzi o jego opis - jest zawarty w tym FAQ.

Inną odpowiedź na (prawie) to pytanie zawiera Twoja Komórka 11/2000 (strona 51):

Rafał z Warszawy pyta, "czy aby w Nokii 3210 uruchomić NetMonitor wystarczy znać jakieś hasło". Hasło jest tak naprawdę kodem (np. 01), ale użycie ww. jest skuteczne tylko wtedy, kiedy (poprzez tzw. kabelek) zostanie uruchomiony tryb monitorujący"

Na początek

24. Czy jest prawdą, że monitor sieci w telefonie z dodatkowym urządzeniem zmieniającym jego pasmo działa niepoprawnie ?


O ile wiem, nie ma takich urządzeń, a artykuł o nich w Twojej Komórce 4/2000 (strona 18) był jedynie żartem prima-aprilisowym...

Na początek

25. Gdzie znajdę opis protokołu MBUS/FBUS i komendy związane z monitorem sieci ?


Nie ma ten temat oficjalnych informacji, a wszystkie poniższe strony zostały stworzone przez różnych ludzi na podstawie obserwacji działania gotowego oprogramowania:

Na powyższych stronach znajdziesz na pewno informacje o tym, jakie komendy są związane z monitorem sieci, dla modeli NSx (jeżeli nie wiesz, jaki jest model Twojego telefonu, zajrzyj na tę stronę). Zawsze możesz też użyć gotowej i bezpłatnej kontrolki ActiveX (http://www.gertjaap.com) działającej z tymi modelami...

Na początek

26. Na liście sieci zabronionych mam nieistniejące sieci...


Należy pamiętać, że listę sieci "preferowanych" i "zabronionych" można zmieniać korzystając np. z czytników kart SIM albo niektórych telefonów (być może dziwny wpis powstał w ten sposób).

Jeżeli natomiast chodzi o sieć 260-99 (wpis 260-3F) - pod tym numerem działała sieć operatora Era GSM na wystawie na Dzień Telekomunikacji w Warszawie (maj 2000) będąca prezentacją techniki GPRS (http://www.fkn.pl/dane/technika/gprs.html)...

Na początek

27. Jak sprawdzić, w jakim pasmie częstotliwości (900 czy 1800 Mhz) działa telefon ?


Wszystko zależy od używanego kanału (dla GSM 900 1-124, dla GSM 1800 512-885) - patrz opis testu 1...

Na początek

28. Czy mogę użyć kabla DLR-2/DLR-3 do aktywacji monitora ?


Tak, Logo Manager (http://www.logomanager.co.uk) działa z kablem DLR-3. Niestety nie znam programu obsługującego DLR-2...

Na początek

29. Czy mogę użyć aktywować monitor sieci korzystając z Init File Editor (Nokia 9110) ?


NIE, Init File Editor jest związany z częścią PDA telefonu, a monitor nie...

Na początek

30. Czy mogę zmusić telefon do używania konkretnego pasma częstotliwości (900 lub 1800 Mhz) ?


Niestety nie (chociaż np. niektóre Motorole mają taką możliwość). Jedyne, co możesz zrobić, to zmusić go do używania jednego konkretnego kanału z danej częstotliwości (patrz test 18). Oczywiście, są pewne wady tego rozwiązania - np. przy utracie sygnału na tym kanale telefon nie będzie widział sieci (normalnie próbowałby szukać kolejnego kanału).

Na początek

31. Jak zmieniać ustawienia w testach ?


Menu monitora w Nokii 5110Menu monitora w Nokii 5110Menu monitora w Nokii 5110

Przez bezpośrednie wejście do nich. W jaki sposób ? Wchodzisz do menu telefonu, przechodzisz do menu "Netmonitor/Field Test", wpisujesz numer testu, w którym chcesz zmienić ustawienie i BEZPOŚREDNIO WCHODZISZ DO NIEGO. Dokładniej jest to opisane w pytaniu 9.

Czasami (zaznaczam to w takich testach) konieczna jest wcześniej zmiana wartości niektórych pozycji w książce telefonicznej (patrz np. test 18).

Na początek

32. Mój telefon ma bardzo krótki czas czuwania - czy można sprawdzić, co jest tego przyczyną ?


Poniżej są podane pewne możliwe do sprawdzenia rzeczy:

 • czy wynika to z konfiguracji Twojej sieci - patrz test 10 (parametr PRP), test 12 i test 13 (DTX; ewentualnie test 2 w Nokii 2120/2160/6160)
 • generalne zużycie energii (może wynikać np. ze starszej wersji firmware oraz włączonych opcji "Serwis informacyjny" ("Info service") i "Informacja o sieci" ("Cell info display")) - test 23 (w Nokii 6185/6188 test 45)
 • pojemność akumulatora (test 20; w Nokii 6185/6188 test 42) i jego wiek/zużycie (LiION) (test 23; w Nokii 6185/6188 test 45)

Na początek

33. Czy monitor sieci dostępny jest tylko po angielsku ?


Menu 9 w Nokii 3210 Menu 11 w Nokii 3210 W przeciwieństwie do telefonów innych producentów (np. Motoroli) tak. Menu 9 w Nokii 3210 Menu 11 w Nokii 3210

Na początek

34. Użyte materiały


Przy opracowaniu tego FAQ skorzystałem z:

Jeżeli kogoś nie wymieniłem, powinien mi zwrócić na to uwagę :-) !

Na początek

35. Dodatkowe informacje


Na początek

36. Czy używanie/aktywacja monitora coś kosztuje ?


Twój telefon MUSI monitorować stan sieci, aby normalnie działać (i operator NIE POBIERA za to opłaty !). Czy wyświetla Tobie informację o tym - to zależy TYLKO od Ciebie. Podobnie jest zresztą z parametrami związanymi z samym telefonem (np. z ładowaniem akumulatora).

Możesz go zaś zaktywować BEZPŁATNIE używając metod z punktu Jak go włączyć ?, ewentualnie zapłacić komuś innemu dowolną kwotę ;-))), za którą on zrobi to samo...

Na początek

37. Czy używanie monitora jest legalne ?


Prywatnie uważam, że skoro dostałem oprogramowanie do tego i nie czynię przy tym niczego, co jest sprzeczne z naszym Polskim prawem, to dlaczego mam go nie używać ?

Na marginesie - co innego zdejmowanie simlocków (szczególnie, jeżeli telefon był kupiony w promocji i nie upłynął jej termin) ;-))))) ....

Na początek

38. Które komórki na karcie SIM są używane w testach monitora ?


W nowszych telefonach Nokia pewne wartości zmieniane w niektórych testach należy zapisać/odczytać z następujących pozycji książki telefonicznej karty SIM:

 • 31 - test 71 (AUDIO ENHANCEMENT). Należy zapisać tam wartość 0-65536
 • 32 - test 72 (AUDIO ENHANCEMENT). Należy zapisać tam wartość 0-65536
 • 33 - test 17 (BTS TEST). Należy tam zapisać numer kanału (dla GSM 900 1-124, dla GSM 1800 512-885)
 • 34, 35, 36 - test 52 (czytanie zbiorów z karty SIM) i test 53 (zapisywanie zbiorów na kartę SIM). Na pozycji 34 umieszczany jest adres zbioru, 35 jego zawartość, a w 36 informacja o (ewentualnym) błędzie operacji odczytu/zapisu

Podobne operacje w starszych modelach (2110i, etc...) związane były z wpisywaniem wartości m.in. w wewnętrznej książce telefonu na pozycji 98.

Na początek

39. Czy mogę netmonitora w 3310 uaktywnić programem do 3210?


TAK - w praktycznie wszystkich nowych modelach Nokii służą do tego te same programy. Polecam lekturę punktu Jak go włączyć ?...

Na początek

40. Po uaktywnieniu netmonitora/BTS TEST telefon "gubi" sieć komórkową...


Telefony Nokia zawsze były dopracowane i nie zawierały zbyt dużo błędów w oprogramowaniu. Niektóre nowe modele (np. 6210) mają więcej usterek, ale nawet one są dopracowane na tyle, iż samo uaktywnienie menu monitora nie wywołuje problemów. Problemy mogą się czasami zdarzać (np. zawieszanie się telefonu) przy korzystaniu z konkretnych testów. Zaleca się wtedy uaktualnienie oprogramowania i poinformowanie mnie o zaistniałym problemie :-))) -> zbieram błędy oprogramowania na moich stronach.

To, czy "gubi" on i z powrotem znajduje sieć komórkową, raczej nie zależy więc zbyt od monitora - przecież w danym miejscu i momencie może nie być nadajników danego operatora czy sieć być zajęta. To się zdarza i jest całkiem normalne.

Inaczej, jeżeli włączono tzw. BTS TEST. Dany operator może korzystać z ustawionego kanału tylko w niewielkim obszarze i poza nim telefon będzie pokazywać brak sieci. Dlatego też wtedy należy wyłączyć ten test (p. opis testu 17).

Na początek

41. Netmonitor pokazuje inną pojemność baterii niż informacja na niej...


Telefon pobiera informację o pojemności baterii z zamontowanego w niej opornika. Jeżeli więc zamontowany w niej element "sugeruje" inną pojemność niż rzeczywista taką informację uzyskasz w monitorze. Można wtedy tylko po prostu sprawdzić, czy telefon z daną baterią dłużej działa. Jeżeli tak, masz rzeczywiście większą baterią...

Należy też pamiętać o jednym fakcie - w przypadku baterii NiMH wartosć w monitorze (test 20) może się równić od nominalnej nawet o 200 mAh (jest też najczęściej zmienna). Baterie LiION podają zawsze nominalną pojemność...

42. NetMonitor w Nokii 6310, 8310,...


Wraz z generacją DCT-4 telefonów Nokii netmonitor jest znów "ukrywany" przed użytkownikami i producent oddzielnie zarabia na telefonach z tą funkcją. Niemniej jednak jest ona dostępna w telefonach sprzedawanych "normalnie" - np. w 6310i. Problemem jest jedynie jej uaktywnienie.

Na początek

[Część 1][Część 2][Część 3][Część 4][Część 5][Część 6][Część 7]

Instant Flow Max