mwiacek.comColorColor | Mobile  
Przygoda trwa dalej... czyli Przepisy Drogowe 1.44 i planowane nowości (2017)
Submitted by marcin on Sun 10-Dec-2017

Polski
Polski blog
drogowe
Android
Straż

Z wielką przyjemnością chciałbym ogłosić wydanie "Przepisów drogowych" 1.44 w wersji na Androida.


Uwzględnione zostały następujące akty prawne:

Część "Na drodze" (OBECNIE PRAKTYCZNIE CAŁKOWICIE AKTUALNA)

 1. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (DONE!)
 2. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (DONE!)
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
  (Data ogłoszenia: 2015-09-07) (TODO, informacja o niebieskim tle znaku P-24 już wprowadzona)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
  (Data ogłoszenia: 2016-05-10) (TODO)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
  (Data ogłoszenia: 2017-05-31) minutniki, nie ma na nie oddzielnego znaku)

Część "Tekst" (TODO)

 1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  (Data ogłoszenia: 2015-08-31) (do pominięcia)
 2. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych
  (Data ogłoszenia: 2015-09-09) (do pominięcia)
 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
  (Data ogłoszenia: 2015-09-08) (do pominięcia)
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym
  (Data ogłoszenia: 2017-01-20) (do pominięcia)
 5. Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  (Data ogłoszenia: 2015-12-24) (do pominięcia)
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym
  (Data ogłoszenia: 2017-06-27) (będzie wstawiona w aplikacji, na razie link)
 7. Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  (Data ogłoszenia: 2017-10-17) (todo)
 8. Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw
  (Data ogłoszenia: 2016-12-12) (do pominięcia)
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami
  (Data ogłoszenia: 2016-05-05) (do pominięcia)
 10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami
  (Data ogłoszenia: 2017-05-18) (będzie wstawiona w aplikacji, na razie link)

Część "TARYFIKATOR" (AKTUALNA)

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
  (Data ogłoszenia: 2017-07-27) (DONE)

Wyeliminowane zostały również błędy logiczne, przez które nie widać było np. kodu błędu A03 i A05.

Przejrzałem również komentarze z Google Play i widzę... że w mojej apce poprawnie nie wskazuję kodu E06.

Część "TREŚĆ" (do zweryfikowania i TODO)


Jak pisałem, byłem zajęty do 4 grudnia i nie jest to wymówka (brak zmian merytorycznych przez tak długi czas jest niewybaczalny, no ale cóż... stało się), obecnie jeżeli wszystko pójdzie z planem, chciałbym publikować kolejne wersje mniej więcej co tydzień.

Równocześnie będę chciał wyrównać wersję iOS i webową "Przepisów", zrobić wersję iOS "Straży" i... wiele więcej.

Update 22 Maj 2019: coś w końcu udało się zrobić, kilka pierwszych słów tutaj.