Instant Flow Max
Przepisy drogowe (2012-2021)
Submitted by marcin on Mon 21-May-2012

Polski
Polski blog
Android
Tizen
GSM
App Store
drogowe

Ostatnia aktualizacja: październik 2021

Opracowanie dotyczące przepisów i znaków drogowych w Polsce. Wykorzystano obrazki m.in. z polskiej Wikipedii, biblioteki Jackson oraz teksty i fragmenty niżej wymienionych aktów prawnych (linki z isap.sejm.gov.pl obecnie mogą prowadzić do dziennikustaw.gov.pl)

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu używania tej aplikacji (nie jest to źródło obowiązującego prawa !), uwagi proszę zgłaszać pod adresem marcin@mwiacek.com albo na GitHub.

Aplikacja dostępna jest:

Kod źródłowy obu wersji i stare wydania dla www, Tizen i Firefox OS dostępne są na GitHub.

Zakładka "Taryfikator"

Zakładka "Treść"

Zakładka "Znaki"

Uwaga: do sprawdzenia / dodania mogą być mniej istotne elementy z wcześniejszych aktów prawnych:

Akty prawne (jeszcze ?) nieuwzględnione:

  • Ustawa o transporcie drogowym

Opisy

Submitted by marcin on Fri 01-Feb-2013